ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pokyn náměstka Velčovského k dopadům ruské agrese vůči Ukrajině

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání sděluje všem příjemcům pokyn náměstka pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václava Velčovského k dopadům ruské agrese.

Na základě pokynu náměstka pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václava Velčovského:

  • nebudou od zítřejšího dne (1. března 2022) ze strany Řídicího orgánu OP VVV zasílány žádné platby na účty vedené u Sberbank CZ, a.s.;
  • nebudou za způsobilé považovány žádné výdaje příjemců či jejich partnerů za zboží a služby dodané po 28. únoru 2022 a poukázané subjektům majícím sídlo na území Ruské federace;
  • nebudou do plnění indikátorů započítávány jakékoliv smlouvy, memoranda či jiné dokumenty právní či neprávní povahy o výzkumné či vzdělávací mezinárodní spolupráci uzavřené příjemci či jejich partnery od zítřejšího dne (1. března 2022) se subjekty majícími sídlo na území Ruské federace;
  • nebudou za způsobilé považovány výdaje na mobility do a z Ruské federace zahájené od zítřejšího dne (1. března 2022);
  • nebudou od zítřejšího dne (1. března 2022) obsazována uvolněná místa lektorů na vysokých školách a učitelů u krajanů v subjektech majících sídlo na území Ruské federace.

Důvodem tohoto opatření je naplňování mezinárodních sankcí proti Ruské federaci, hájení finančních zájmů Evropské unie a České republiky prostřednictvím důsledné eliminace rizik a v neposlední řadě také bezpečnost občanů České republiky.

V případech, kdy mají výše uvedené informace dopad na realizaci projektu, žádáme příjemce, aby neprodleně informovali administrátora projektu na straně ŘO. Následně budou s příjemcem řešeny možnosti dalšího postupu při realizaci projektu.

V Praze dne 28. února 2022

Další informace:

Prohlášení komisařky M. Gabriel – výzkum

Prohlášení komisařky M. Gabriel – studenti, mladí lidé, vzdělávací komunita

Prohlášení předsedy Evropské rady a předsedkyně Evropské komise k ruské agresi vůči Ukrajině

Pozastavení přeshraniční a nadnárodní spolupráce s Ruskem a Běloruskem

FAÚ - Sankce proti Rusku a Bělorusku

Upozornění ŘO OP VVV pro příjemce k novele zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek