ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Poslední vlna šablon z OP VVV ukončena

Praha, 22. července 2021 – V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl ukončen příjem žádostí ve velmi úspěšné výzvě Šablony III. Ve třetí vlně šablon byly pro MŠ a ZŠ připraveny 3 miliardy Kč. Bylo podáno více než 7 400 žádostí, jejichž celková výše překročila alokaci výzvy o 57 mil. Kč.

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů. Žádosti o podporu bylo možné podávat od 31. 3. 2020 do 29. 6. 2021 a nyní jsou ve fázi hodnocení. Projekty musí ukončit svou realizaci nejpozději 30. 6. 2023.

Šablony III umožňují mateřským a základním školám podpořit širokou škálu aktivit. Mimo aktivitu Projektový den ve výuce, která je povinná, projevily školy velký zájem o Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ, které budou celkově podpořeny více než 59 mil. Kč. Jedná se o novinku oproti předchozím vlnám šablon. Cílem je zvýšit kvalifikaci pedagogů a přenést příklady dobré praxe do českých škol. Z výzvy bude také v rámci šablony Podpora ICT vzdělávání pořízeno celkem 17 990 notebooků či tabletů pro 500 mateřských a 833 základních škol.

Stejně jako v předchozích výzvách i nyní mají školy velký zájem o finanční prostředky na školní asistenty, chůvy nebo školní speciální pedagogy. Financována bude také ve velké míře činnost školních klubů či doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

Zájemcům o podporu byla po celou dobu vyhlášení výzvy a nadále bude k dispozici konzultační linka na čísle +420 234 814 777 nebo e-mailová adresa dotazyZP@msmt.cz.

 

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

 

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz;
www.msmt.cz

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/