ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pozastavení výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II

Řídicí orgán OP VVV (ŘO OP VVV) informuje, že dne 7. února 2020 od 14:00 hodin pozastavuje příjem žádostí o podporu ve výzvě 02_19_075  Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II v souladu s bodem 8.5 výzvy. Od tohoto data nelze podávat nové žádosti o podporu (výzva je v IS KP14+ ve stavu uzavřena).

Důvodem pozastavení výzvy je velký počet žádostí o dotaci předložený k 7. únoru 2020 (třetí průběžná uzávěrka), který překračuje disponibilní alokaci výzvy. Dojde-li v důsledku vyřazení žádostí či snížení jejich celkových způsobilých výdajů v průběhu procesu hodnocení k nedočerpání finanční alokace výzvy, bude výzva znovu otevřena, aby bylo možné podat další žádosti o podporu a podpořit projekty až do výše odpovídající alokaci výzvy. V opačném případě bude k datu 30. 6. 2020 ve 14:00 hod. výzva ukončena. O případném opětovném otevření výzvy budou žadatelé s dostatečným předstihem informováni na webových stránkách OP VVV. U všech žádostí o podporu podaných do data pozastavení výzvy proběhne řádný proces hodnocení v souladu s pravidly a nastavenou metodikou OP VVV.

Bližší informace naleznete ZDE.