ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
725,1 kB
Text výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II), verze 5
02.07.2020 13:11
Stáhnout

PDF
433,4 kB
Text výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II), verze 4
18.06.2020 12:55
Stáhnout

PDF
725,2 kB
Text výzvy 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)
07.02.2020 14:05
Stáhnout

PDF
723 kB
Text výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II), verze 2
23.09.2019 10:22
Stáhnout

PDF
1,2 MB
Text výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)
21.01.2019 10:57
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)

PDF
489,8 kB
Příloha č. 1 Indikátory výzvy SVL II
21.01.2019 10:55
Stáhnout

PDF
961,2 kB
Příloha č. 2 Hodnotící kritéria výzvy SVL II
21.01.2019 10:55
Stáhnout

XLSX
251,6 kB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru
09.04.2020 15:41
Stáhnout

PDF
2 MB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru
09.04.2020 15:41
Stáhnout

PDF
2,3 MB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální
10.10.2019 08:13
Stáhnout

XLSX
518,8 kB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální
10.10.2019 08:13
Stáhnout

PDF
1,9 MB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální
08.04.2019 07:15
Stáhnout

XLSX
249,3 kB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální
08.04.2019 07:16
Stáhnout

PDF
4,6 MB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální
21.01.2019 10:55
Stáhnout

XLSX
240,2 kB
Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru - neaktuální
21.01.2019 10:55
Stáhnout

Pravidla výzvy

PDF
1,6 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)
21.01.2019 10:58
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
02.06.2022 14:10
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
432,7 kB
Metodický výklad k provádění změn v přílohách „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF/EFRR“
26.03.2019 07:28
Stáhnout

Vzory k výzvě

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 - pro všechny výzvy

PDF
11,9 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 v 1.8 - aktuální verze, platná od 10. 5. 2018
25.07.2018 15:03
Stáhnout

Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzvy č. 02_19_075

DOCX
120,5 kB
Report o činnosti personálních podpor
04.10.2019 12:36
Stáhnout

XLSX
1,7 MB
Kalkulačka personálních pozic (indikátorů) ZoR
28.01.2020 08:38
Stáhnout

Nezařazené dokumenty

XLSX
487,8 kB
Kalkulačka PERSONÁLNÍCH POZIC SVL II
29.03.2019 12:40
Stáhnout

Prezentace k výzvě

Prezentace ze semináře k výzvě č. 02_19_075 konaného dne 4. 2. 2020

PPTX
1,5 MB
Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality I - Administrace výzvy - věcná část
10.02.2020 14:33
Stáhnout

PPTX
1,4 MB
Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality I - Administrace výzvy - finanční
10.02.2020 14:33
Stáhnout

PPTX
496,5 kB
Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II - Metodický výklad výzvy
10.02.2020 14:33
Stáhnout

PPTX
1,2 MB
Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II - Zadávání zakázek v OP VVV
10.02.2020 14:33
Stáhnout

Prezentace ze semináře k výzvě č. 02_19_075 konaného dne 18. 3. 2019

PPTX
503,3 kB
Seminář pro žadatele_věcná část
21.03.2019 07:31
Stáhnout

PPTX
1,8 MB
Seminář pro žadatele_finanční řízení
21.03.2019 07:31
Stáhnout

PPTX
1,5 MB
Seminář pro žadatele_schvalovací proces
21.03.2019 07:31
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
83,8 kB
Leták k výzvě č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II)
21.01.2019 10:21
Stáhnout

PDF
74,3 kB
Leaflet Call No 02_19_075 Inclusive education for socially excluded localities II (SEL II)
07.05.2019 07:52
Stáhnout