ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pravidla Facebookové soutěže: Označ stránku OP VVV jako TO SE MI LÍBÍ a vyhraj

Praha, 20. června 2017 - Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje pravidla facebookové soutěže: Označ stránku OP VVV jako TO SE MI LÍBÍ a vyhraj.

Základní informace o soutěži

 • Facebookovou soutěž „Označ stránku OP VVV jako TO SE MI LÍBÍ a vyhraj“ (dále jen „soutěž“) vyhlašuje MŠMT, Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „vyhlašovatel“), Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Koordinátorem soutěže je oddělení publicity 413. Cílem navrhované soutěže je podpořit lepší sledovanost Facebookového profilu OP VVV (FB OP VVV).
 • Soutěž bude probíhat od 20. 6. 2017 (12:00) do 21. 7. 2017 (9:00).

Podmínky akceptace soutěžícího

 • Soutěžící musí označit Facebookovou stránku OP VVV tlačítkem „To se mi líbí“ (tedy celou stránku OP VVV nikoliv pouze dílčí příspěvek).
 • Každý soutěžící se může do soutěže přihlásit pouze jednou.

Losování výherců a ceny

 • O výhercích soutěže rozhodne los. Losování proběhne po ukončení soutěže. Soutěž bude ukončena dne 21. 7. 2017 v 9:00.
 • Oceněni budou tři výherci.
 • Výherci budou vyrozuměni prostřednictvím osobní zprávy z FB OP VVV. Pokud výherci soutěže neodpoví na zprávu s vyrozuměním o výhře do 2 dnů ode dne odeslání, budou opakovaně vyzváni a pokud ani tak nezareagují do dvou pracovních dnů, budou ze soutěže vyřazeni.
 • Organizátor soutěže se zavazuje zaslat nebo předat výhru výhercům dle dohody bez zbytečného odkladu po vyhlášení konečných výsledků.
 • Seznam výherců (jméno a příjmení) bude uveřejněn po ukončení soutěže na facebookovém profilu OP VVV.
 • Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher. Reklamace na výhry se nevztahují.
 • Losovat se bude po ukončení soutěže.

Ceny: 1. – 3. místo

1. Batoh OP VVV, USB Flash disk 16 GB, propiska, zápisník, čtvrtletník Novvvinky č. 2, letáky OP VVV

2. Kalkulačka, USB Flash disk 16 GB, propiska, blok A4, čtvrtletník Novvvinky č. 2, letáky OP VVV

3. Powerbanka, USB Flash disk 16 GB, propiska, blok A5, čtvrtletník Novvvinky č. 2, letáky OP VVVV


Vyhlašovatel dodatečně dne 21. 6. 2017 prohlašuje, že společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem a zároveň že propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.