ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Předčasné ukončování projektů Šablony III

ŘO OP VVV si dovoluje informovat o zveřejnění podpůrného materiálu týkajícího se možnosti dřívějšího ukončení realizace projektu Šablony III na webu MŠMT u příslušné výzvy.

Příjemce, který realizoval aktivity v kratší době, než je definováno v právním aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace), může požádat o předčasné ukončení realizace projektu.

Podpůrný materiál obsahuje informace týkající se podmínek, za kterých je možné o dřívější ukončení realizace projektu požádat, i podrobné pokyny k přípravě a podání žádosti o změnu v IS KP14+.

Při podávání žádosti o změnu data ukončení realizace projektu se příjemce řídí také Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3 (zejména kap. 7.2 a 7.3.5).

V případě dalších dotazů a nejasností se obraťte na konzultační linku pro šablony na tel. 234 814 777 každý pracovní den od 9 do 15 hodin, popř. na dotazyZP@msmt.cz.

Podpůrný materiál a povinná příloha žádosti o změnu Kalkulačka aktivit jsou pro výzvu 02_20_80 uveřejněny ZDE a pro výzvu 02_20_81 uveřejněny ZDE.