ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
428,9 kB
Text výzvy č. 02_20_080 - verze 2
14.01.2022 10:52
Stáhnout

PDF
426,4 kB
Text výzvy č. 02_20_080 - verze 1
31.03.2020 11:40
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy výzvy č. 02_20_080 a výzvy č. 02_20_081

PDF
654,4 kB
Příloha č. 1 Indikátory
31.03.2020 11:40
Stáhnout

PDF
558,5 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
29.05.2020 14:27
Stáhnout

PDF
1,8 MB
Příloha č. 3 Přehled šablon
31.03.2020 11:40
Stáhnout

PDF
484,6 kB
Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu
31.03.2020 11:40
Stáhnout

Pravidla výzvy

PDF
1,6 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů verze 3 - aktuální verze
12.04.2018 13:08
Stáhnout

PDF
606,3 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3
12.12.2018 15:24
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3
30.03.2020 18:33
Stáhnout

PDF
177,1 kB
Metodický dopisu č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3
07.09.2020 07:51
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1 MB
Příklady dobré praxe realizace šablon
14.05.2020 12:59
Stáhnout

PDF
470,8 kB
Čestné prohlášení o výběru režimu veřejné podpory – návod k vyplnění
14.05.2020 13:00
Stáhnout

PDF
794,3 kB
Tahák ke kvalifikačním požadavkům v Šablonách III
10.02.2021 16:30
Stáhnout

PDF
574,3 kB
Upozornění k personálním šablonám – fond pracovní doby/evidence docházky
05.03.2020 14:08
Stáhnout

PDF
587,6 kB
Pomůcka k archivaci – seznam dokumentů
18.12.2020 10:01
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
176,5 kB
Finanční vypořádání dotace 2022
06.01.2023 09:19
Stáhnout

PDF
227,2 kB
Pokyny pro příjemce zjednodušených projektů k provedení finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem za rok 2023
04.12.2023 14:18
Stáhnout

Vzory k výzvě

PDF
991,8 kB
Rozhodnutí o poskytnutí dotace – vzor pro Šablony III
11.05.2020 14:13
Stáhnout

PDF
949,4 kB
Rozhodnutí o poskytnutí dotace – vzor 2020
31.03.2020 11:48
Stáhnout

DOCX
125,8 kB
Prohlášení o propojenosti s podniky
01.04.2020 14:38
Stáhnout

Žádost o změnu Šablony III

PDF
238,5 kB
Podpůrný materiál_Žádost_ukončení projektu
24.02.2022 10:44
Stáhnout

XLSX
236,2 kB
Kalkulacka aktivit_Ukonceni projektu
24.02.2022 10:44
Stáhnout

PDF
5,4 MB
Žádost o změnu ISKP verze 2.3
16.02.2021 11:01
Stáhnout

XLSX
2 MB
Kalkulačka indikátorů Šablony III - změny aktivit
02.03.2022 10:32
Stáhnout

Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzvy Šablony III

DOCX
449,9 kB
Dokládání výstupů a indikátorů šablony III
06.08.2020 15:18
Stáhnout

XLSX
1,1 MB
Kalkulačka indikátorů ZoR - Šablony III
21.02.2022 14:29
Stáhnout

DOCX
119,5 kB
Čestné prohlášení - všechny šablony
06.08.2020 15:18
Stáhnout

DOCX
119,9 kB
Prokázání vlastnické struktury - příjemce - Šablony III
24.06.2021 07:55
Stáhnout

DOCX
114,2 kB
Souhrnná zpráva - reflexe 5_25_10
06.08.2020 15:18
Stáhnout

DOCX
123,3 kB
Report o činnosti - personální šablony
18.08.2020 10:54
Stáhnout

DOCX
124,4 kB
Sdílení zkušeností - zápis
06.08.2020 15:18
Stáhnout

DOCX
118,9 kB
Tandemová výuka - záznam
06.08.2020 15:18
Stáhnout

DOCX
133,6 kB
ICT ve vzdělávání - záznam
06.08.2020 15:18
Stáhnout

DOCX
122,9 kB
Projektový den ve výuce - záznam
06.08.2020 15:18
Stáhnout

DOCX
124 kB
Projektový den mimo školu - záznam
06.08.2020 15:18
Stáhnout

DOCX
124,1 kB
Setkání s rodiči - zápis
06.08.2020 15:18
Stáhnout

XLSX
295,1 kB
Třídní kniha - doučování
06.08.2020 15:18
Stáhnout

XLSX
296,8 kB
Třídní kniha - klub
18.08.2020 09:32
Stáhnout

DOCX
122,5 kB
Zahraniční stáž - zpráva
31.08.2020 09:22
Stáhnout

DOCX
112,2 kB
Portfolio pedagoga
31.08.2020 09:22
Stáhnout

DOCX
117,8 kB
Prezenční listina – vzor
24.03.2022 07:50
Stáhnout

Nezařazené dokumenty

XLSX
418,6 kB
Kalkulačka indikátorů Šablony III
31.03.2020 15:52
Stáhnout

PDF
616,3 kB
Kodex školy Šablony III
31.03.2020 11:49
Stáhnout

XLSX
599,9 kB
Seznamy MŠ a ZŠ k 30.9. 2019
08.04.2020 17:07
Stáhnout

XLSX
945,8 kB
Seznamy MŠ a ZŠ k 30. 9. 2020
16.03.2021 16:50
Stáhnout

PDF
2,8 MB
Uživatelská příručka Zpráva o realizaci ISKP Šablony II a III
26.02.2021 09:25
Stáhnout

Dotazníkové šetření Šablony III

DOCX
205,4 kB
Dotazník Mateřské školy
31.03.2020 11:51
Stáhnout

DOCX
199,5 kB
Dotazník Základní školy
31.03.2020 11:51
Stáhnout

PDF
724,8 kB
Pokyny dotazník
31.03.2020 11:51
Stáhnout

Dotazníkové šetření Šablony III – po ukončení realizace projektu

PDF
320 kB
Pokyny_zaver_Sablony_III
15.10.2021 14:23
Stáhnout

DOCX
206,1 kB
DotazníkMS_zaver_Šablony_ III_online
15.10.2021 14:23
Stáhnout

DOCX
197,5 kB
DotazníkZS_zaver_Sablony_III_online Šablony
15.10.2021 14:23
Stáhnout

DOCX
132,9 kB
Čestné prohlášení o výběru režimu podpory šablony III
01.04.2020 14:38
Stáhnout

DOCX
117,7 kB
Prokázání vlastnické struktury žadatele - Šablony III
31.05.2021 08:52
Stáhnout

Prezentace k výzvě

PPTX
1,6 MB
Prezentace výzvy Šablony III
08.04.2020 09:30
Stáhnout

PPSX
74,5 MB
Videotutoriál k výzvě Šablony III
12.06.2020 08:58
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
364,9 kB
Leták k výzvám č. 02_20_080_a 02_20_081 Šablony III
09.06.2020 09:01
Stáhnout

PDF
152 kB
Leaflet Call No 02_20_080 and Call No 02_20_081 Templates III (Nursery and Primary Schools)
06.08.2020 15:06
Stáhnout