ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Prezentace z online (ZOOM) semináře pro příjemce výzvy Akční plánování v území

Dovolujeme si Vás upozornit na zveřejnění prezentací včetně Pravidel pro vytváření a dokládání výkazů práce ze semináře pro příjemce výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území, který se konal dne 10. května 2022 online (ZOOM), na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). Záznam z online (ZOOM) semináře pro příjemce bude na internetových stránkách MŠMT zveřejněn v nejbližších dnech/týdnech.

Realizátorům projektů MAP bychom ještě rádi připomněli, že s ohledem na ukončení systémového projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (SVL) v dubnu 2022 nemá odbor pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj (tzv. Agentura) dostatečné kapacity na zapojení se do realizace projektů MAP. Toto je třeba zohlednit při plánování složení Řídicích výborů či pracovních skupin a pokud se Agentura z účasti v projektu MAP omluví, je nutné omluvu akceptovat. Stejná situace platí pro projekty výzvy č. 02_17_047 MAP II.

Prezentace z online (ZOO) semináře naleznete v sekci Dokumenty ZDE.