ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pro organizace pracující s mládeží je připraveno 200 milionů

Praha, 9. listopadu 2018 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání spolky a pracovníky v neformálním vzdělávání částkou 200 milionů korun. O finanční podporu na realizaci projektů, které povedou ke zkvalitnění práce s dětmi a mládeží, se žadatelé budou moci ucházet ve výzvě Zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

Cílem výzvy je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Projekty umožní rozšíření znalostí v oblasti nových metod a forem práce s dětmi a mládeží. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.

„Význam toho, co se děti naučí mimo školu, v poslední době roste. Díky této výzvě dojde k významnému navýšení finančních prostředků, které plynou do podpory neformálního vzdělávání v organizacích pracujících s dětmi a mládeží. V důsledku toho budou moci tyto organizace inovovat a zatraktivnit svoji činnost, která se stane dostupnější většímu počtu dětí a mladých lidí,“ říká ředitel Odboru pro mládež MŠMT Michal Urban.

Žadatelé si budou moci vybírat ze sedmi povinně volitelných aktivit podle toho, jakou oblast by chtěli zkvalitnit či rozvinout. V nabídce aktivit je například tandemové vzdělávání, realizace projektových dnů nebo vznik klubů. Podpořené projekty by mimo jiné měly směřovat k propojování formálního a neformálního vzdělávání. „Výzva je vůbec první tohoto zaměření. Kombinuje v sobě běžné projekty s projekty takzvaných šablon. Věříme proto, že pro spolky, které většinou nemají zkušenosti s evropskými fondy, bude tato forma uživatelsky přívětivější,“ doplňuje náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV. 

 

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

Doručovací adresa:

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

 

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/