ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pro VOŠ je z evropských fondů připraveno 250 milionů korun

Praha, 24. března 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připravilo výzvu, ze které vyšší odborné školy mohou v termínu od 4. dubna do 31. srpna 2017 získat až 250 milionů korun. Podpořeny budou projekty z ekonomické, humanitní, technické, zdravotní a pedagogické oblasti.

Tato výzva je zaměřena na podporu vyššího odborného vzdělávání. V souladu s jednou z priorit Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání tak přispěje ke zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy. Přihlíží se přitom zejména k dlouhodobým potřebám absolventů a trhu práce.

Pro vyšší odborné školy jsme připravili vůbec první samostatnou výzvu. Podpořeny budou koncepční projekty, které se zaměřují například na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů při výuce odborného cizího jazyka nebo odborných předmětů,“ uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů. Projekty se také soustředí na modernější metody hodnocení studentů, rozvoj dalšího vzdělávání na vyšších odborných školách, inovace odborné praxe a návrh koncepce vyššího odborného vzdělávání ve školském systému České republiky.

Podporované odborné oblasti projektů vyšších odborných škol

TZ OPVVV

Vyšší odborné školy mohou o dotaci žádat od 4. dubna do 31. srpna 2017.

Více informací naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg