ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Prodloužení projektů v II. vlně šablon z důvodu uzavření škol a školských zařízení

Řídicí orgán OP VVV připravil podrobné a praktické informace k prodloužení realizace projektů ve výzvách 02_18_63/02_18_64 a 02_18_65/02_18_66.

Prodloužení projektů umožňují aktualizované výzvy, které dávají rámec možnému prodloužení. Doba realizace projektů je možná v rozmezí 24 – 30 měsíců, přičemž projekty ve výzvách 63/64 mohou být prodlouženy maximálně do 28. 2. 2022 a projekty výzev 65/66 do 31. 8. 2022.

Prodloužení realizace projektu je možné prostřednictvím žádosti o změnu v IS KP14+ a jedná se o  podstatnou změnu s dopadem do právního aktu. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů musí být každá změna řádně a relevantně zdůvodněna. Důvodem prodloužení je uzavření škol a školských zařízení pro děti/žáky/účastníky po dobu platnosti mimořádných opatření z důvodu epidemie koronaviru, a proto budou projekty prodlouženy o počet dní uzavření škol a školských zařízení. Do žádosti o změnu postačí jako důvod uvést uzavření školy/školského zařízení z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru.

Pro účely prodloužení realizace projektu je škola/školské zařízení považováno za uzavřené do 30. 6. 2020 s výjimkou mateřských škol, u kterých je třeba doložit dokumenty prokazující dobu uzavření školy (např. printscreen webové stránky školy, rozhodnutí zřizovatele, popř. u soukromých škol prohlášení majitele). Pokud byla MŠ nejprve otevřena výlučně pro určitou skupinu dětí (např. děti zdravotníků), považuje se za dobu otevření MŠ až otevření pro běžnou činnost školy (tj. pro všechny děti).

Pokud je pod jedním RED_IZO registrováno více subjektů, bude se pro účely prodloužení vždy počítat nejdelší možná doba. Např. pro ZŠ + ZUŠ je to doba od 11. 3. do 30. 6. 2020. Pokud je pod jedním RED_IZO registrována MŠ a ZŠ, není třeba dokládat dobu uzavření MŠ – doba uzavření se počítá od  11.  3. do 30. 6. 2020.

 

Tato tabulka ukazuje přehledně počet dní uzavření škol pro účely prodloužení projektů.

Typ subjektu

Uzavření od

Uzavření do

Počet dní uzavření

dle skutečnosti

dle skutečnosti

xxx

11. 03. 2020

30. 06. 2020

112

ŠD

11. 03. 2020

30. 06. 2020

112

ŠK

11. 03. 2020

30. 06. 2020

112

SVČ

13. 03. 2020

30. 06. 2020

110

ZUŠ

13. 03. 2020

30. 06. 2020

110

11. 03. 2020

30. 06. 2020

112

VOŠ

11. 03. 2020

30. 06. 2020

112

DM

11. 03. 2020

30. 06. 2020

112

INT

11. 03. 2020

30. 06. 2020

112

 

Tabulka níže ukazuje data nejzazšího prodloužení projektů (krom MŠ) – projekty je samozřejmě možné prodloužit i o kratší dobu.

Konec realizace dle PA

Prodloužení o 112 dní

Prodloužení o 110 dní

31. 07. 2020

21. 12. 2020

19. 12. 2020

31. 08. 2020

21. 12. 2020

19. 12. 2020

30. 09. 2020

20. 01. 2021

18. 01. 2021

31. 10. 2020

20. 02. 2021

18. 02. 2021

30. 11. 2020

22. 03. 2021

20. 03. 2021

31. 12. 2020

22. 04. 2021

20. 04. 2021

31. 01. 2021

23. 05. 2021

21. 05. 2021

28. 02. 2021

20. 06. 2021

18. 06. 2021

31. 03. 2021

21. 07. 2021

19. 07. 2021

30. 04. 2021

20. 08. 2021

18. 08. 2021

31. 05. 2021

20. 09. 2021

18. 09. 2021

30. 06.2021

20. 10. 2021

18. 10. 2021

31. 07. 2021

20. 11. 2021

18. 11. 2021

31. 08. 2021

21. 12. 2021

19. 12. 2021

30. 09. 2021

20. 01. 2022

18. 01. 2022

31. 10. 2021

20. 02. 2022

18. 02. 2022

30. 11. 2021

22. 03. 2022

20. 03. 2022

31. 12. 2021

22. 04. 2022

20. 04. 2022

31. 01. 2022

23. 05. 2022

21. 05. 2022

28. 02. 2022

20. 06. 2022

18. 06. 2022

 

Na webových stránkách operačního programu je ve výzvách v části Dokumenty – Žádost o změnu zveřejněn dokument (excel), ve kterém si mohou mateřské školy zjistit nejzazší datum konce realizace projektu:

Výzva 02_18_63 ZDE

Výzva 02_18_64 ZDE

 

Ve výzvách pro SŠ/VOŠ/domovy mládeže/internáty je v části Dokumenty – Žádost o změnu zveřejněn dokument (excel) s výše uvedenými datumy:

Výzva 02_18_65 ZDE

Výzva 02_18_66 ZDE

 

V případě dotazů kontaktujte konzultační linku pro šablony na tel. 234 814 777 každý pracovní den od  9 do 15 hodin, popř. zašlete dotaz na e-mail dotazyZP@msmt.cz.