ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
430,3 kB
Text výzvy č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - verze 3
07.04.2020 09:19
Stáhnout

PDF
727,9 kB
Text výzvy č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - verze 2
18.12.2019 13:33
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Text výzvy č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II
12.12.2018 15:11
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy výzev č. 02_18_065 a 02_18_66

PDF
1,1 MB
Příloha č. 1 Indikátory Šablony SŠ_VOŠ II
12.12.2018 15:06
Stáhnout

PDF
486,6 kB
Příloha č. 2 Hodnotící kritéria Šablony SŠ_VOŠ II
12.12.2018 15:06
Stáhnout

PDF
3 MB
Příloha č. 3 Přehled šablon SŠ_VOŠ II
08.02.2019 08:45
Stáhnout

PDF
427,4 kB
Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu Šablony SŠ_VOŠ II
12.12.2018 15:06
Stáhnout

Pravidla výzvy

PDF
1,6 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů verze 3 - aktuální verze
12.04.2018 13:08
Stáhnout

PDF
606,3 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3
12.12.2018 15:24
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3
30.03.2020 18:33
Stáhnout

PDF
177,1 kB
Metodický dopisu č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3
07.09.2020 07:51
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
4,4 MB
Uživatelská příručka IS KP14+ Zpráva o realizaci – šablony II
17.04.2019 08:37
Stáhnout

PPSX
68,4 MB
Videotutoriál: Realizace a administrace projektů – Šablony II
23.04.2019 09:22
Stáhnout

PDF
1 MB
Příklady dobré praxe realizace šablon
22.05.2019 07:24
Stáhnout

XLSX
235,2 kB
Výstupy ŠAP - pokrytí šablonami
22.05.2019 07:25
Stáhnout

PDF
794,3 kB
Tahák ke kvalifikačním požadavkům v Šablonách II
10.02.2021 16:21
Stáhnout

PDF
574,3 kB
Upozornění k personálním šablonám – fond pracovní doby/evidence docházky
05.03.2020 14:08
Stáhnout

PDF
587,6 kB
Pomůcka k archivaci – seznam dokumentů
18.12.2020 10:00
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

PDF
176,5 kB
Finanční vypořádání dotace 2022
06.01.2023 09:17
Stáhnout

PDF
227,2 kB
Pokyny pro příjemce zjednodušených projektů k provedení finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem za rok 2023
04.12.2023 14:18
Stáhnout

Vzory k výzvě

PDF
949,4 kB
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vzor_6_2018
12.12.2018 15:31
Stáhnout

DOCX
122,5 kB
Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky
16.07.2018 13:48
Stáhnout

PDF
11,4 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14+ pro výzvy 65 a 66
28.01.2019 08:22
Stáhnout

PDF
11,5 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14+ pro výzvy 65 a 66
12.12.2018 16:09
Stáhnout

Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II

PDF
940,4 kB
Dokládání výstupů a indikátorů Šablony SŠ a VOŠ II
22.05.2019 08:47
Stáhnout

XLSX
343,9 kB
Kalkulačka indikátorů ZoR
30.08.2021 10:39
Stáhnout

DOCX
120,3 kB
2.III.5_2.IV.1 Koordinátor - prezenční listina workshopy
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
128,8 kB
2.III.9_2.IV.4_2.VIII.8 Vzájemná spolupráce - zápis
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
122,8 kB
2.III.10_2.IV.5_2.VIII.9 Sdílení zkušeností - zápis
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
117,2 kB
2.III.11_2.IV.6 Tandemová výuka - záznam
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
122 kB
2.III.12_2.IV.7 CLIL - záznam
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
123,5 kB
2.III.13_2.VIII.10 Nové metody ve výuce - záznam
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
124,7 kB
2.III.15_2.IV.9_2.VIII.12 Odborník ve výuce - záznam
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
113,7 kB
2.III.16_2.IV.10 Dohoda o spolupráci - stáže
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
121 kB
2.III.16_2.IV.10 Stáže u zaměstnavatelů - záznam
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
127,6 kB
2.III.17_2.IV.11 ICT technik - záznam
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
132,3 kB
2.III.18_2.III.13 ICT ve vzdělávání - záznam
22.05.2019 08:47
Stáhnout

XLSX
296,4 kB
2.III.19_2.VIII.14 Třídní kniha klubu
22.05.2019 08:47
Stáhnout

XLSX
296,2 kB
2.III.20_2.VIII.15 Třídní kniha doučování
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
118,9 kB
2.III.21_2.IV.12_2.VIII.16 Projektový den - záznam
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
122,3 kB
2.III.22_2.VIII.17 Projektový den mimo školu - záznam
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
119 kB
2.III.23_2.VIII.18 Komunitní setkání - zápis
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
116,2 kB
Čestné prohlášení - všechny šablony
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
112,6 kB
Portfolio pedagoga - vzor OP VVV
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
119,9 kB
Prezenční listina - supervize/setkávání
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
123,2 kB
Prokázání vlastnické struktury příjemce - změna
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
119,7 kB
Report o činnosti personální šablony - SŠ, VOŠ, DM, INT
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
114,3 kB
Souhrnná zpráva - reflexe_525 10
22.05.2019 08:47
Stáhnout

DOCX
119 kB
Závěrečná zpráva ze supervize/mentoringu/koučinku
22.05.2019 08:47
Stáhnout

Žádost o změnu Šablony II SŠ a VOŠ

PDF
5,4 MB
Žádost o změnu ISKP verze 2.3
16.02.2021 10:59
Stáhnout

PDF
447,5 kB
Prodlužování projektů – informace 2021
02.03.2021 11:22
Stáhnout

XLSX
381,7 kB
Kalkulačka indikátorů Šablony ŠS a VOŠ II - násobné změny aktivit
19.12.2019 09:39
Stáhnout

Nezařazené dokumenty

XLSX
274 kB
Seznamy_SS_k_30_09_2018_VOS_DM_INT_k_31_10_2018
12.12.2018 15:34
Stáhnout

DOCX
165,4 kB
DotaznikDM
12.12.2018 15:36
Stáhnout

DOCX
157,2 kB
DotaznikINT
12.12.2018 15:36
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Pokyny_dotazniky_DM_INT
12.12.2018 15:36
Stáhnout

PDF
614,9 kB
Kodex školy SŠ
12.12.2018 15:37
Stáhnout

XLSX
318 kB
Kalkulačka indikátorů Šablony pro SŠ a VOŠ II
20.03.2019 12:51
Stáhnout

PDF
254,6 kB
Změny výzvy Šablony SŠ a VOŠ II – souhrn
08.02.2019 08:45
Stáhnout

PDF
2,8 MB
Uživatelská příručka Zpráva o realizaci ISKP Šablony II a III
26.02.2021 09:25
Stáhnout

Dotazníkové šetření Šablony SŠ a VOŠ II – po ukončení realizace projektu

PDF
619,9 kB
Pokyny k vyplnění aktualizace závěrečného dotazníkového šetření SŠ a VOŠ – po 1.1.2022
26.01.2022 22:04
Stáhnout

PDF
188,2 kB
Informace pro SŠ a VOŠ k doložení závěrečného dotazníkového šetření v závěrečné zprávě o realizaci projektu
23.09.2021 09:29
Stáhnout

PDF
697,1 kB
Pokyny_DM_INT
02.09.2020 12:51
Stáhnout

DOCX
174,4 kB
Dotazník DM Šablony II po realizaci
02.09.2020 12:51
Stáhnout

DOCX
166,8 kB
Dotazník INT Šablony II po realizaci
02.09.2020 12:51
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
96,9 kB
Leták k výzvám č. 02_18_065 a č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II
12.12.2018 16:05
Stáhnout

PDF
93 kB
Leaflet Call No 02_18_065 and Call No 02_18_066 Templates for Secondary and Post-Secondary Vocational Schools II
07.05.2019 07:59
Stáhnout