ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí do výzvy č. 82 Akční plánování v území

ŘO OP VVV informuje, že byla zveřejněna změna výzvy Akční plánování v území spočívající v prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí z 31. března 2022 ve 14 hodin na 31. května 2022 ve 14 hodin.

Důvodem prodloužení je vytvoření prostoru pro předložení projektů co největšího počtu území (ORP i krajů). V uplynulém období byla oblast vzdělávání a školství významně poznamenána opatřeními spojenými s pandemií Covid-19. V současné chvíli má na tuto oblast významné dopady válka na Ukrajině, resp. příliv ukrajinských dětí a žáků do českého vzdělávacího systému. Oprávnění žadatelé výzvy – obce a kraje jsou aktuálně zásadně zatíženi touto agendou. Akční plánování je jedním z nástrojů, jak je možné řešit dlouhodobé i aktuální problémy v oblasti vzdělávání a je proto žádoucí, aby co nejvíce území bylo podpořeno při tvorbě svých plánů, strategií a při přípravě opatření, která budou implementována v kratším i dlouhodobějším horizontu ať už z prostředků národních či evropských.

Výzva je k dispozici ZDE.