ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt OP VVV: Inovace výuky informatiky se zaměřením na rozvoj informatického myšlení žáků

Praha, 3. června 2019 – Jedním z úspěšně realizovaných projektů podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který na našich stránkách představujeme, je projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s dalšími osmi vysokými školami a Národním ústavem pro vzdělávání. Projekt s názvem Podpora rozvíjení informatického myšlení byl podpořen z výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání I.

Jedním z cílů projektu bylo vytvoření vzájemně provázaných vzdělávacích materiálů pro všechny věkové skupiny. „Učitelé si mohou učební materiály vybírat (nebo vytvářet) samostatně, nejsou stanoveny žádné povinné nebo jednotné učebnice. Pro ty, kteří chtějí využít ucelené materiály v češtině sestavené pro nově pojatou informatiku, zpracovává projekt PRIM sadu učebnic věnujících se programování, robotice, dalším tématům z informatiky jako je modelování, kódování dat, optimalizace, struktury a reprezentace dat,“ říká Jiří Vaníček. V říjnu 2018 tak byly představeny pracovní verze nových učebnic informatiky pro mateřské, základní i střední školy. „Podílely se na nich všechny pedagogické fakulty v České republice. Učebnice jsou volně dostupné na webu projektu. Kromě nového obsahu výuky přinášejí zcela novou metodiku do výuky informatiky na všech stupních škol. Snaží se naučit děti od útlého věku informaticky přemýšlet, například vytvářet postupy a pomocí pokynů jimi řídit jinou osobu, stroj nebo hračku, která pokyny vykonává,“ vysvětluje Vaníček.

K těmto učebnicím se připravuje celostátní model školení pro učitele základních škol. V něm naučí se základům programování a dozví se, jak podle připravených učebnic výuku realizovat, aby děti byly aktivní, na co si dát pozor, na co klást důraz. Letos v létě proběhne pilotní běh školení. Školy budou moci účast svých učitelů na školení hradit např. v rámci osvědčených dotačních programů (například Šablon). K proškolení učitelského stavu pomůže i skutečnost, že na všech pedagogických fakultách mají již nyní studenti učitelství od mateřských po střední školy informatiku jako povinnou složku svého studia.

Změny v samotné výuce informatiky nicméně nepřijdou hned. Zatím poslední zveřejněný termín zahájení nově pojaté výuky na základních školách je 1. září 2021. Aby byla změna úspěšná, musí se na ni připravit, nebo ji aspoň přijmout, mnoho aktérů: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zřizovatelé, vedení škol, učitelé a v neposlední řadě rodiče a široká veřejnost. Tito aktéři jsou navíc na sobě nezávislí, neřídí se žádným společným harmonogramem a mají často odlišné zájmy, potřeby a možnosti. Například samotné školy těžko přejdou na diametrálně odlišnou výuku samy, bez posvěcení a zároveň požadavku „shora“. Nelze tedy předpokládat, že by změna proběhla zcela hladce. To je ale jedna z vlastností decentralizovaného vzdělávacího systému,“ říká Jiří Vaníček.

Projekt se snaží oslovit také širokou veřejnost aktivitami, které by měly upoutat pozornost a naladit společnost příznivěji k IT povoláním a významně ovlivnit změnu negativního postoje společnosti k technickým povoláním. „Troufám si tvrdit, že se nám to daří nadmíru dobře. Udělali jsme velkou tiskovou konferenci k novým učebnicím, průběžně se dostáváme do médií. A například článek o novém pojetí informatiky v Respektu získal cenu EDUína za nejlepší novinářský článek věnující se tématu vzdělávání. Průběžně jsou vidět naši ambasadoři v mainstreamových médiích a postupně se snažíme informovat i rodiče o důležitosti tématu. Ti pak vytvářejí tlak zespodu na školy a učitele, aby do vzdělávání zařadili moderní prvky pojetí informatiky,“ popisuje činnosti v této oblasti Věra Ondřichová, garant popularizačních aktivit projektu.

Samotný projekt končí v září 2020. V tu dobu už by mělo být jasné, jestli se bude informatika učit dle připravených podkladů. Po konci projektu by měl ještě běžet z projektu financovaný televizní seriál, věnující se technologiím a zároveň by měla být pro děti připravena popularizační aplikace na telefony a tablety.

Projekt PRIM obsluhuje samostatný web zabývající se informatickým myšlením – www.imysleni.cz. Jsou zde k dispozici všechny informace týkající se možného zapojení do projektu, stejně jako všechny výukové materiály.