ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt OP VVV: Kreativní partnerství pro inkluzivní školu

Praha, 29. srpna 2018 – Představujeme další úspěšný projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je tentokrát věnován tématu využití kreativních metod a umění ve vzdělávání. Nese název Kreativní partnerství pro inkluzivní školu a je realizován jak v základních, tak i středních školách po celé republice.

Spolupráce škol s umělci má výrazné pozitivní dopady na žáky, které byly potvrzeny už při vyhodnocování pilotního projektu. Ať už jde o osobnostní rozvoj a zlepšení připravenosti žáků na život nebo o zvýšení motivace k učení. „V některých případech jsme zaznamenali, že v době realizace projektu se výrazně snížila absence žáků. Máme také zpětnou vazbu od některých středních škol, že vzrostlo množství studentů, kteří se z učňovských oborů následně přihlásili do oborů s maturitou,“ říká Katarina Kalivodová, která má v projektu na starosti zpracování odborných výstupů a případových studií. Zlepšení studijních výsledků a další pozitiva vyplynuly i z výzkumů prováděných při realizaci již zmíněného zastřešujícího programu v Anglii, do kterého byl zapojen cca 1 milion dětí a více než 90 000 pedagogů.

Spolupracující umělci jsou do projektu zapojeni buď jako tzv. konzultanti kreativity, nebo na pozici umělců z tvůrčích profesí. „Ačkoli se role konzultantů může zdát nejasná a těžko definovatelná, tak je naprosto klíčová. Konzultanti pracují jako mediátoři, konzultanti a odborníci na kreativitu, podílí se na plánování, dohlíží na plnění cílů a konzultují průběh projektu se zástupci školy, v neposlední řadě pak celou práci evaluují,“ vyjmenovává Sršňová. 

Jedním z konzultantů kreativity je Jan Pražan, který se podílí na realizaci hned několika projektů ve třídách na Základní škole v Přerově. Sám je umělec, výtvarník, a jelikož je mu blízký princip propojení umění se vzděláváním, role konzultanta mu skvěle sedla. „Mapujeme potřeby a zájmy celé třídy, ke každému hledáme individuální přístup a snažíme se být prostředníky mezi umělcem a učitelem,“ popisuje roli konzultantů Pražan. Spolu s Tomášem Chalupským, umělcem z oboru videoprodukce, pracovali v loňském školním roce se žáky 5. třídy na projektu nazvaném Piráti z fantazie. „Tomáš je videotvůrce a s páťáky se věnoval tvorbě scénářů a krátkých filmů, což je skvělý formát. Každý si mohl najít svoji roli, ať už hereckou, či za kamerou, nebo při psaní scénáře, zkrátka všichni měli možnost se kreativně uplatnit,“ popisuje Pražan. Právě v tomto třídním projektu se ukázala zajímavá skutečnost. Žák, který se celý školní rok příliš neprojevoval a stál spíše na okraji třídy, hrál nakonec v krátkém filmu hlavní roli.

V čem podle realizátorů projektu tkví kouzlo učení se s umělcem? Je to podle nich kombinace hned několika faktorů. Jedním z nich je např. samotný přístup k žákům, protože umělec může být pro děti parťákem a kamarádem na rozdíl od učitele, který stále představuje pro žáky určitou autoritu. Dalším faktorem je změna prostředí, umělci totiž se třídou často vyrážejí do terénu. V neposlední řadě hraje roli otevřenost k různým netradičním pojetím výuky a inovativním řešením problémů. Žáci se ve většině případů podílí na výběru umělce, a to hned v úvodní části projektu, kdy se spolu s učitelem a konzultantem kreativity snaží přijít na to, který umělecký směr je jim nejbližší. Některá třída inklinuje více ke komunikaci pomocí vizuálních prostředků a vybere si výtvarníka či fotografa, jiná si zase například zvolí spolupráci s hercem.

Samotní učitelé hodnotí projekt jako velmi přínosný nejen pro žáky, ale i pro vlastní osobní a profesní rozvoj. Projekt je pozitivně hodnocen i ze strany poskytovatele dotace, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo jej totiž nominovalo do mezinárodní soutěže ESF VET award vyhlašované Evropskou komisí v rámci třetího ročníku Evropského týdne odborných dovedností Objev svůj talent 2018.

Celkově je do Kreativního partnerství pro inkluzivní školu zapojeno 16 škol, přičemž se jedná jak o základní, tak i střední školy. V rámci projektu bude podpořeno přibližně 1 000 žáků, nejméně 290 žáků je ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí. Více informací o projektu je možné nalézt na stránkách Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání https://www.crea-edu.cz/projekty/kreativni-partnerstvi-pro-inkluzivni-skolu.