ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt OP VVV: Místní akční plán Praha 14 aneb sdílení dobré praxe ve vzdělávání

21. listopadu 2018 – Představujeme další z úspěšně realizovaných projektů podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem MAP Praha 14. Co se za tímto akronymem skrývá, prozradíme na následujících řádcích. Ačkoliv se tentokrát jedná o projekt zaměřený spíše strategicky, konkrétně na podporu vedení a plánování vzdělávání v městských částech Praha 14 a Dolní Počernice, už nyní má za sebou zcela hmatatelné pozitivní dopady na fungování škol. 

Proces plánování podle místostarostky Svobodové pomohl identifikovat slabé a silné stránky v oblasti vzdělávání a zároveň odkryl požadavek škol na bližší spolupráci se zástupci zřizovatele. „Ředitelé škol mimo jiné uvítali možnost efektivnějšího nastavení financování aktivit a příležitost ujasnit si případné zapojení do dalších projektů,“ dodává Svobodová. Do projektu bylo zapojeno celkem 22 základních a mateřských škol z městské části Praha 14 a z Dolních Počernic.

Samotní ředitelé a učitelé hodnotí spolupráci jako přínosnou. Ředitelka MŠ Sluníčko Ivana Jandová oceňuje zejména společné výjezdy, na kterých se od sebe mohou pedagogové mnohé naučit a vzájemně se inspirovat. „Když přišla možnost zapojit se do pokračování projektu na úrovni MAP II, neváhali jsme a souhlasili s naší účastí, protože započaté aktivity považujeme za smysluplné,“ shrnuje spolupráci Jandová.

Z výstupů první fáze MAPu vzešla velká spousta námětů, jak spolupracovat na zvýšení kvality školství, které se již nyní daří implementovat v další úrovni projektu nazvaného Místní akční plán Praha 14 II. „Naším hlavním cílem je pokračování v tom, co jsme si nastavili v první fázi, chceme nadále prohlubovat spolupráci mezi aktéry formálního a neformálního vzdělávání, mezi školami a rodiči a v neposlední řadě se pokusíme do diskuse více zapojit subjekty sociálně právní ochrany dětí,“ popisuje místostarostka Svobodová.

Příkladem klíčových aktivit druhé vlny projektu, které vznikly jako implementace MAPu I, jsou tzv. Dny otevřené školy a akce s názvem Městečko volnočasových aktivit. Díky zapojení do projektu MAP II by také na vybraných školách mohly vzniknout odborné učebny a školní hřiště.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách https://www.praha14.cz/.