ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt OP VVV: Modernizace Akademie výtvarných umění v Praze

Praha, 29. října 2020 – V tomto článku bychom vám rádi představili projekt Akademie výtvarných umění v Praze s názvem Modernizace vzdělávací infrastruktury na AVU, který se zaměřuje, jak již název projektu napovídá, na modernizaci a dovybavení akademie, čímž zároveň dojde i ke zvýšení kvality vzdělávání. Projekt, který byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci ERDF výzvy pro vysoké školy II nám představí jeho projektová manažerka Michaela Buriánková.

Projekt Modernizace vzdělávací infrastruktury na AVU

Realizátor:

Akademie výtvarných umění v Praze

Doba realizace:

1. 11. 2018 – 31. 8. 2021

 

Projekt byl podpořen dotací ve výši 51 808 761 Kč, z toho příspěvek EU činí 37 872 205 Kč.

 

Na AVU mohou zájemci o moderní přístupy a technologie studovat ve třech ateliérech zaměřených na intermediální tvorbu a ve dvou ateliérech zaměřených na nová média. Obě tato pracoviště byla dovybavena právě z prostředků OP VVV a akademie tak získala opravdu špičkové vybavení, které je pro studium nových médií zásadní.

Michaela Buriánková, projektová manažerka

 

Cílem projektu je modernizace a dovybavení prostor Akademie výtvarných umění. Všechny tyto aktivity projektu směřují ke zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím komplementárního projektu ve výzvě ESF pro vysoké školy II. Co vše se chystáte v rámci projektu realizovat?

Předmětem projektu je spektrum dílčích aktivit sahající od vybavení ateliérů, dílen a přednáškových místností až po renovaci prostor. Pro pedagogy i studenty je zapotřebí mít k dispozici špičkové zařízení a nástroje pro klasické metody práce i moderní technologické postupy. Projekt v podobném rozsahu nebyl dříve na AVU realizován, proto jsme ho postavili tak, aby pokryl skutečné aktuální potřeby školy a aby posunul na žádoucí úroveň rozvoj a zkvalitnění umělecké výuky.

Vašim pedagogům chybí špičkové technologie a nástroje, což se týká všech ateliérů nových médií a intermédií, oboru architektury, restaurování uměleckých děl, ale i dalších klasických oborů, jejichž rozvoj je na dobrém technologickém zázemí závislý. Jaké technologie budou moci studenti nově používat v umělecké praxi?

Každé odborné pracoviště a ateliér mohl podat své požadavky při přípravě projektové žádosti. Proto pokrýváme opravdu velké spektrum disciplín. Konkrétně můžeme hovořit například o skeneru digitálních fólií pro obor restaurování výtvarných uměleckých děl, o souboru audio-vizuální techniky pro digitální laboratoř, kterou mohou využívat všichni studenti a pedagogové AVU, nebo dovybavení dílen, které jsou pro výuku ve výtvarných oborech nezbytné – zde se bavíme například o pracovištích dedikovaných konkrétním uměleckým oborům jako je keramika, zámečnictví, truhlářství apod.

Škola nových médií patří k nejmladším oborům na AVU. Můžete přiblížit čtenáři, co tento obor nabízí?
Na AVU mohou zájemci o moderní přístupy a technologie studovat ve třech ateliérech zaměřených na intermediální tvorbu a ve dvou ateliérech zaměřených na nová média. Konkrétní koncepce pak závisí na vedoucím pedagogovi konkrétního ateliéru. Studenti těchto oborů mohou využívat digitální laboratoř a zvukové studio, které poskytují přístroje a příslušenství pro tvorbu audiovizuálních děl, včetně počítačových stanic se standardními grafickými softwary, vybavením pro natáčení 4K a 8K video záznamů, pro natáčení z dronů, zařízení pro virtuální realitu, nebo kvalitní fotografické přístroje. Obě tato pracoviště byla dovybavena právě z prostředků OP VVV a akademie tak získala opravdu špičkové vybavení, které je pro studium nových médií zásadní.

V rámci projektu má dojít i k rekonstrukci Šalounova ateliéru. Co vše rekonstrukce obsahuje?

Tento bývalý ateliér sochaře Ladislava Šalouna je od roku 2007 využíván pro program Ateliér hostujícího umělce. Každý semestr je pozván jeden vybraný umělec, aby v Šalounově ateliéru realizoval výuku a zároveň zde po tuto dobu pobýval. Budovu totiž tvoří nejen samotný prostor ateliéru, ale také obytná část. Právě rekonstrukce jejího interiéru zlepší zázemí pro dlouhodobý pobyt umělců. Tento program hraje jednu z klíčových rolí ve snaze o rozvoj internacionalizace prostředí na AVU.

Další aktivitou projektu je zajištění přístupu do databáze MatériO. K čemu tato databáze slouží?

Jde o online databázi materiálů, která slouží jak pedagogům, tak studentům, a je jim volně přístupná v knihovně AVU. Jsou v ní informace o více jak 8 000 různých materiálů, včetně kontaktů na výrobce. Zájemci tak mají při své kreativní tvorbě k dispozici databázi, ze které mohou čerpat inspiraci, kde najdou nejnovější materiály, trendy i výukové programy. V takovém rozsahu by jakákoli fyzická databáze nebyla dostupná.

Nejdražší součástí rozpočtu projektu je robotické pracoviště. K čemu se využívá a z čeho se skládá?

Jde o robotické pracoviště pro obrábění uměleckých děl a jeho pořízením získalo AVU výjimečné zařízení v rámci celého českého vysokého školství. Tvoří jej robotické rameno s rotačním stolem a řídící jednotkou. Pracoviště je navrženo pro obrábění (frézování) měkkých materiálů. Dále je doplněno dotykovou paží pro 3D virtuální modelování, 3D skenerem a kompletem 3D tiskáren. Jde o nejnákladnější vybavení pořizované z projektu a očekáváme, že zájem o jeho využití bude ze strany pedagogů i studentů opravdu velký.

Chtěla byste na závěr zmínit ještě něco, o čem nebyla řeč, či co bylo při rozhovoru opomenuto?

Akademie výtvarných umění v Praze nemá velké personální zázemí, neboť patří mezi nejmenší české vysoké školy. Proto bych chtěla vyzdvihnout úsilí celého realizační týmu a touto cestou všem poděkovat.

 

 

ERDF výzva pro vysoké školy II umožňuje vysokým školám financovat doplňkové investice do infrastruktury a investičně náročného vybavení, a to v návaznosti na aktivity komplementární ESF výzvy pro vysoké školy II.

 

 

 

Foto: Archiv projektu