Projekt OP VVV: Modernizace Akademie výtvarných umění v Praze

Praha, 29. října 2020 – V tomto článku bychom vám rádi představili projekt Akademie výtvarných umění v Praze s názvem Modernizace vzdělávací infrastruktury na AVU, který se zaměřuje, jak již název projektu napovídá, na modernizaci a dovybavení akademie, čímž zároveň dojde i ke zvýšení kvality vzdělávání. Projekt, který byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci ERDF výzvy pro vysoké školy II nám představí jeho projektová manažerka Michaela Buriánková.

Projekt Modernizace vzdělávací infrastruktury na AVU

Realizátor:

Akademie výtvarných umění v Praze

Doba realizace:

1. 11. 2018 – 31. 8. 2021

 

Projekt byl podpořen dotací ve výši 51 808 761 Kč, z toho příspěvek EU činí 37 872 205 Kč.

 

Na AVU mohou zájemci o moderní přístupy a technologie studovat ve třech ateliérech zaměřených na intermediální tvorbu a ve dvou ateliérech zaměřených na nová média. Obě tato pracoviště byla dovybavena právě z prostředků OP VVV a akademie tak získala opravdu špičkové vybavení, které je pro studium nových médií zásadní.

Michaela Buriánková, projektová manažerka

 

Cílem projektu je modernizace a dovybavení prostor Akademie výtvarných umění. Všechny tyto aktivity projektu směřují ke zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím komplementárního projektu ve výzvě ESF pro vysoké školy II. Co vše se chystáte v rámci projektu realizovat?

Předmětem projektu je spektrum dílčích aktivit sahající od vybavení ateliérů, dílen a přednáškových místností až po renovaci prostor. Pro pedagogy i studenty je zapotřebí mít k dispozici špičkové zařízení a nástroje pro klasické metody práce i moderní technologické postupy. Projekt v podobném rozsahu nebyl dříve na AVU realizován, proto jsme ho postavili tak, aby pokryl skutečné aktuální potřeby školy a aby posunul na žádoucí úroveň rozvoj a zkvalitnění umělecké výuky.

Vašim pedagogům chybí špičkové technologie a nástroje, což se týká všech ateliérů nových médií a intermédií, oboru architektury, restaurování uměleckých děl, ale i dalších klasických oborů, jejichž rozvoj je na dobrém technologickém zázemí závislý. Jaké technologie budou moci studenti nově používat v umělecké praxi?

Každé odborné pracoviště a ateliér mohl podat své požadavky při přípravě projektové žádosti. Proto pokrýváme opravdu velké spektrum disciplín. Konkrétně můžeme hovořit například o skeneru digitálních fólií pro obor restaurování výtvarných uměleckých děl, o souboru audio-vizuální techniky pro digitální laboratoř, kterou mohou využívat všichni studenti a pedagogové AVU, nebo dovybavení dílen, které jsou pro výuku ve výtvarných oborech nezbytné – zde se bavíme například o pracovištích dedikovaných konkrétním uměleckým oborům jako je keramika, zámečnictví, truhlářství apod.