ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt OP VVV: Národní výzkum stárnutí

Praha, 12. března 2020 – Tentokrát bychom Vám rádi představili projekt Národohospodářského ústavu AV ČR s názvem SHARE-CZ+ Národní výzkum stárnutí. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Výzkumné infrastruktury.

SHARE-CZ+ Národní výzkum stárnutí

Realizátor:

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

Doba realizace:

1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Projekt byl podpořen dotací ve výši 19 992 277 Kč, z toho příspěvek EU činí 14 264 490 Kč.

 

„V datech SHARE vidíme například konkrétní možnosti, jak vhodněji nastavit důchodový systém v Česku, abychom se aspoň zčásti postavili problému s jeho udržitelností.“

Radim Boháček, Ph.D., hlavní řešitel projektu

 

 

Bylo by možné projekt SHARE-CZ+ Národní výzkum stárnutí ve zkratce představit?

Stárnutí populace a související společenské a ekonomické dopady na růst a prosperitu patří k nejnaléhavějším výzvám Evropy 21. století. Projekt SHARE[1], jehož českou součástí je SHARE-CZ+ Národní výzkum stárnutí, odpovídá na tuto výzvu. Od roku 2004 je v rámci SHARE shromažďována mezinárodní, multidisciplinární a longitudinální databáze mikrodat, která se týkají zdraví, společenských a rodinných vazeb, socio-ekonomického postavení a dalších témat více než 140 000 osob ve věku 50+ a jejich partnerů ze všech zemí EU, Švýcarska a Izraele. 

Hlavním cílem projektu SHARE-CZ+ je vytvořit podmínky pro kvalitní výzkum stárnutí prostřednictvím sběru kvalitních mezioborových longitudinálních dat populace 50+, harmonizovaných napříč všemi zeměmi v EU, a umožnit tak lepší pochopení procesu stárnutí evropské a české populace a formulaci reforem založených na faktech. Projekt umožní vybudování vědeckého týmu, který bude aspirovat na excelentní postavení v empirickém výzkumu demografických změn a jejich vlivů na socio-ekonomické postavení a kvalitu života starších generací.

V čem vidíte unikátnost projektu SHARE-CZ+ Národní výzkum stárnutí?

Unikátnost projektu SHARE-CZ+ leží ve třech rovinách. První rovinou je skutečnost, že SHARE-CZ+ je součástí mezinárodní výzkumné infrastruktury, což umožňuje mapovat situaci přechodu do důchodu a kvality života ve stáří nejenom v Česku, ale zároveň jsme schopni ji porovnat s dalšími 26 zeměmi Evropy. Za druhé projekt nabízí široké spektrum navzájem propojených informací (např. o zdravotním stavu, rodinných a společenských vazbách nebo vzdělání). Zároveň je projekt longitudinální, dovoluje tedy sledovat mezigenerační vazby. I když je celkově projekt zaměřen na lidi starší 50 let, pozorujeme zde i informace o jejich dětech a zároveň i zpětné informace respondentů o vlastním dětství a jejich rodičích.

Hlavním tématem výzkumných prací je mapování situace starších pracujících, důvodů k opouštění trhu práce a přechodu do důchodu a následně situace seniorů zejména z pohledu jejich zdravotních omezení a kvality života. Všechna zjištění dále srovnáváme se situací v ostatních zemích Evropy. Ko