ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt OP VVV: Podpora ze šablon pomáhá zvyšovat kvalitu prostředí ve škole

Praha, 30. srpna 2019 – Jedním z úspěšně realizovaných projektů podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který na našich stránkách představujeme, je realizován Základní školou a mateřskou školou Lyčkovo náměstí v Praze. Projekt s názvem Podpora Smysluplné školy formou šablon byl podpořen z výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Velký důraz je kladen na vzdělávání pedagogů, a to především na základě jejich vlastních potřeb. My jako vedení školy máme za povinnost vytvářet podmínky k tomu, aby rozvoj pedagogů mohl probíhat.  Naší hlavní povinností je najít dostatek finančních zdrojů na Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Každý rok nás další vzdělávání pedagogů školy stojí několik statisíců korun. Šablony se tedy pro nás staly důležitým nástrojem ke zkvalitňování práce pedagogů. Před podáním žádosti dostali učitelé seznam šablon a mohli si vybrat, které šablony by chtěli využít. Z této poptávky jsme pak vybírali šablony vzdělávacích kurzů na matematickou, čtenářskou či jazykovou gramotnost nebo návštěvy učitelů v jiných školách,“ vysvětluje ředitel školy Jan Korda.

Součástí projektu jsou také personální šablony, konkrétně školní speciální pedagog v MŠ a školní psycholog na ZŠ. Obě pozice se staly součástí integračního programu, který má ve škole dlouhou tradici. „Díky šablonám jsme integrační tým speciálních pedagogů ZŠ, logopedů, sociálního pedagoga, podpůrných učitelů, asistentů pedagoga či doučovatelů mohli rozšířit i o pozici speciálního pedagoga pro MŠ a školního psychologa pro ZŠ. Rozšířila se tak nabídka péče o děti ZŠ i MŠ. Smysluplnost těchto pozic dokazuje, že i po skončení jejich finanční podpory jsme pozice udrželi a našli jiný způsob financování. V současné době máme dokonce již dvě školní psycholožky, neboť množství dětí a mnohdy i rodičů, kteří potřebují psychologickou podporu, je stále větší,“ vysvětluje ředitel školy Jan Korda.

Nejdůležitějšími šablonami jsou ale pro školu ty, které umožňují pracovníkům školy pracovat společně. Konkrétně se jedná o tandemovou výuku, vzájemnou spolupráci pedagogů a nové metody ve výuce. „Je příjemné pozorovat, jak díky těmto aktivitám máme ve škole skutečný spolupracující TÝM. Tým, který se navzájem podporuje, inspiruje a pomáhá. Díky tomu je ve škole neuvěřitelně příjemná atmosféra, která způsobuje, že do školy chodí rádi děti i pracovníci školy,“ popisuje přínos těchto šablon ředitel školy a dodává: „Kromě klíčové dovednosti spolupráce tyto šablony samozřejmě přinášejí i odborný růst pedagogů, neb mnoho pedagogů využívá při výuce inovativní metody učení a používá zajímavé pomůcky. Každá návštěva ve třídě je pro učitele inspirující a pomáhá v odborném rozvoji pracovníků ve škole. Vzájemná sdílení ve třídě při tandemové výuce či pří vzájemném sdílení ať uvnitř školy, či s učiteli jiných škol, je velmi efektivní způsob vzdělávání, při kterém je učitel aktivním účastníkem a nikoliv pasivním příjemcem, jak je tomu mnohdy u různých vzdělávacích kurzů s velkým počtem účastníků. Zároveň jde o velmi levný způsob seberozvoje učitelů, tak proč ho nevyužít.“     

Jelikož je pro školu důležitá podpora dalšího vzdělávání pedagogů, byly v rámci projektu realizovány také šablony s DVPP kurzy. Ty ale přinesly drobné komplikace, jelikož šablony jsou vázány na konkrétní počet hodin. Pedagogický sbor má s jednotlivými kurzy hodně zkušeností a již ví, které jsou dostatečně kvalitní. Ne vždy to ale právě byly ty, které splňovaly předepsaný počet hodin dle šablony. Vnímá tak pozitivně změnu ve výzvě Šablony II, kdy je možné navolit si šablony tak, aby odpovídaly délce kurzu.

Co ale naopak problém nebyl, byla administrativní zátěž spojená s realizací projektu. Dle ředitele administrativa odpovídá míře finanční podpory školy a jejích pracovníků: „Máme velkou zkušenost s administrací i dalších evropských projektů a můžeme potvrdit, že šablony jsou administrativně mnohem snadnější a jednodušší. Nějaký čas to sice zabere, ale bez práce nejsou koláče. Pokud chceme podporovat naše kolegy v jejich odborném rozvoji, bez administrace to nejde.“

Klíčová je na škole kvalita. „Kvalitou je pro nás posun, proces, nikoliv cíl. Kvalitní škola je škola, která se neustále rozvíjí. Kvalitní vzdělávání je to, při kterém každé dítě ve třídě udělá nějaký pokrok. Kvalitní pedagog není ,pan dokonalý‘, ale člověk, který o své práci přemýšlí a stále se vzdělává. Vzdělávat se ale nemusí jen v kurzech mimo školu. Rozvíjet se dá i uvnitř školy, pokud je v ní bezpečné a příjemné prostředí,“ uzavírá ředitel školy Jan Korda.