ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt OP VVV: Rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji

Praha, 27. září 2018 – Dalším projektem podpořeným z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, se kterým bychom vás rádi seznámili, je Smart akcelerátor pro Ústecký kraj. Projekt získal dotaci z úspěšné výzvy Smart Akcelerátor. V současnosti je vyhlášeno pokračování této výzvy Smart Akcelerátor II a z Evropských strukturálních a investičních fondů tak bude znovu podpořen rozvoj inovačního prostředí v českých krajích.

 

 

Smart akcelerátor pro Ústecký kraj je propojený s činností Inovačního centra Ústeckého kraje (dále také ICUK). Ústecký kraj jako příjemce dotace má v rámci projektu na starosti řízení projektu a aktivitu Asistence, ostatní činnosti v roli partnera projektu realizuje tým ICUK.

„Hlavním cílem ústeckého Smart akcelerátoru je podpora tzv. inovačního ekosystému. Snažíme se stimulovat vzájemnou komunikaci a spolupráci jednotlivých aktérů, například firem, výzkumných organizací a samosprávy tak, aby vznikaly nástroje, které pomůžou transformovat ekonomiku Ústeckého kraje,“ říká RIS3 manažer Ústeckého kraje Miroslav Cingl a pokračuje: „Formou strategických projektů a intervencí hledáme pro kraj příležitosti a řešení. S ohledem na inteligentní specializaci kraje byla například zpracována studie se zaměřením na chemii a návazně nyní probíhá práce na další studii věnující se regionálně specifickým oborům chemické technologie.“

„V návaznosti na aktivity ICUK se v kraji objevuje také nové téma autonomní (smart) mobility. Povedlo se dojednat spolupráci firmy Valeo s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, která je finančně největším smluvním výzkumem univerzity v historii,“ popisuje Miroslav Cingl. Doplňuje ho Ondřej Klein, marketingový manažer ICUK: „Projekt spočívá ve spolupráci na vývoji autonomních řídicích systémů, tj. bezpilotního řízení, pro automobilový průmysl. Vedle toho ICUK inicioval studii proveditelnosti pro testování autonomních aut v Ústí nad Labem.“

Velmi podstatným výstupem ústeckého Smart akcelerátoru je marketingová strategie regionu pro oblast inovací, výzkumu a vývoje. V rámci projektu se realizuje řada propagačních a marketingových aktivit. Například je vydáván newsletter s názvem Neuron pro vaše podnikání a inovace. „Zajímavým výstupem jsou rovněž interaktivní Virtuální prohlídky po inovačních firmách a výzkumných organizacích v regionu[1], které představují vybrané firmy a výzkumné organizace moderní formou. Smart akcelerátor nám také umožnil prezentovat na prestižní futuristické akci Future Port Prague naše startupy a tím i inovační ekosystém kraje,“ vysvětluje Ondřej Klein a pokračuje: „Dobře hodnocená byla propojovací akce speed dating, která se konala třeba v rámci Veletrhu Věda Výzkum Inovace v Brně. Pro cílovou skupinu studentů se pak osvědčily Snídaně šampionů junior, kde jsou právě především studenti motivováni k podnikání prostřednictvím úspěšných příběhů podnikatelů a aktuálních trendů v podnikání. Tyto Snídaně fungují jako potřebný předstupeň a nábor na inkubační program pro začínající podnikatele.“

Díky Smart Akcelerátoru byl také rozšířen inkubační program Startup Go, a to o podprogram pro začínající podnikatele v oblasti gastronomie s názvem Foodies Go. „Reagovali jsme tím v podstatě na poptávku z řad zájemců o inkubátor. Obdobný program existoval v rámci České republiky pouze v Praze. Další zajímavou aktivitou ústeckého Smart akcelerátoru je projekt Stages, který si klade za cíl zvyšování kreativity a matematického uvažování talentovaných žáků základních škol. Projekt již byl pilotně otestován na 9 základních školách v Ústeckém kraji a zúčastnilo se ho více než 500 žáků,“ říká Ondřej Klein.

 „Některé strategické projekty mají velký příslib pro transformaci regionu do budoucna. Příkladem může být Datamining, nová kompetence pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně a další organizace v kraji v oblasti Big Data, nebo zviditelnění vědeckovýzkumného prostředí v kraji díky účasti na akcích jako je Veletrh Věda Výzkum Inovace v Brně. Určitě je vhodné, aby nastartované aktivity pokračovaly prostřednictvím projektu Smart Akcelerátor II. Je to běh na dlouhou trať,“ uzavírá krajský RIS3 manažer Miroslav Cingl.


[1] https://icuk.cz/virtualni-prohlidka-inovacnich-firem-a-vyzkumnych-organizaci-uk

Foto 1: Projekt Stages aktuálně testuje 9 ZŠ v regionu

Foto 2: Projekt spolupráce Valeo – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP)  znamenal
vznik až 120 nových pracovních míst především pro studenty vysokých a středních škol
a je historicky vůbec největší zakázkou UJEP

Foto 3: Z pravidelných Snídaní šampionů Junior vznikají nové podnikatelské projekty
pro inkubátor ICUK anebo spolupráce mezi studenty