ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PROJEKT OP VVV: Škola v Hradeckých Plotištích šablony umí!

Praha, 16. února 2022 – V dnešním rozhovoru zavítáme do školy, která úspěšně realizuje již třetí projekt v tzv. šablonách, tedy zjednodušených projektech podpořených z OP VVV. Hradecká škola Plotiště využívá této možnosti podpory aktivit svých žáků a pedgagoů již od roku 2016. O těchto projektech a jejich přínosu škole si popovídáme s PaedDr. Ilonou Hojnou, ředitelkou školy.

Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Plotiště HK (3 projekty v šablonách I, II a III)

Realizátor:

Masarykova základní škola a Mateřská škola

Hradec Králové - Plotiště, P. Jilemnického 420

 

 

„Cílem projektu je podpořit činnost mateřské a základní školy prostřednictvím vybraných aktivit, které si škola dopředu zvolila a zvýšit tak efektivitu poskytovaného vzdělávání. Projektové aktivity jsou zaměřeny na pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem a mají za cíl procvičit, dovysvětlit a doučit chybějící zameškanou výuku. V mateřské i základní škole díky projektu působí školní asistent. V základní škole jsou dále realizovány aktivity jako doučování a projektové dny ve školách s účastí externích odborníků.“

Mgr. Pavla Marková, MBA (manažer projektu)

 

Doba realizace všech projektů:

Projekt

Celková dotace

Příspěvek EU

Doba realizace od - do

Šablony I

     1 224 126 Kč

     1 040 507 Kč

01.10.2016

30.09.2018

Šablony II

     1 803 533 Kč

     1 533 003 Kč

01.10.2018

30.09.2020

Šablony III

         988 594 Kč

         840 305 Kč

01.10.2020

30.09.2022

Celkem

     4 016 253 Kč

     3 413 815 Kč

Celkem 6 let

 

Ve třech po sobě jdoucích výzvách šablon OP VVV jste úspěšným příjemcem dotace s projektem „Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Plotiště HK“. Můžete nám stručně popsat, jaké aktivity jste v jednotlivých výzvách realizovali?

V Šablonách I jsme zahájili vytvořením nové pracovní pozice ve škole, a to školního asistenta pro MŠ a také pro ZŠ. Zpočátku jsme hledali činnosti, které bude mít školní asistent v kompetenci, ale později jsme se do této pozice přímo zamilovali. Školství samo o sobě generuje množství úkolů a činností, které postupem času narůstají a pracovníků pro tyto úkoly je stále málo. V rámci Šablon I jsme se také soustředili na osobnostní rozvoj týmu, a to realizací vzdělávání zaměřeného na komunikaci s rodiči, emoce, práce s únavou, přetížením ad.  Dále jsme poprvé vyzkoušeli otevřít Kluby logiky a deskových her a ukázalo se, že dětem se aktivita líbí a rádi chodí hrát různé hry s kamarády. Pro žáky, kteří byli dlouhodobě nemocní nebo vynechali výuku, jsme spustili Doučování a setkalo se s velkou odezvou. Zejména proto, že aktivita je pro žáky zdarma a výsledkem jsou spokojené děti a rodiče. V prvním projektu jsme také realizovali Tematická setkání pro rodiče, ať pro MŠ nebo i pro ZŠ. Původní záměr byl nabídnout rodičům setkání s odborníky v oblasti školství a umožnit jim diskuzi a výměnu informací. Bohužel tyto aktivity byly velmi náročné pro realizaci a zájem ze strany rodičů byl nízký.

V Šablonách II jsme zůstali v rámci realizace u osvědčených aktivit, a to Školního asistenta pro MŠ a ZŠ, poté doučování, vzdělávání pedagogů v oblasti polytechniky a kariérového poradenství a také realizace projektových dnů ve škole s účastí externích odborníků. Tento projekt byl v druhé polovině zkomplikován průběhem Covid19 a nejasnosti okolo celého onemocnění velmi ztěžovaly průběh projektu.

Pro realizaci Šablon III jsme zvolili už nejjednodušší možnou cestu, a to nutnou potřebu činnosti Školního asistenta v MŠ a ZŠ. Role pracovníka je v rámci systému školství nezbytná. Poté také doučování a projektové dny ve škole s přítomností odborníka.

Současný projekt je ještě ve fázi plné fyzické realizace s ukončením na podzim tohoto roku. Jaké aktivity vás ještě čekají?

V současné době nás čeká ještě realizace projektových dnů ve škole s účastí externích odborníků. Tyto aktivity jsme posunuli na druhou polovinu časového harmonogramu, a to z důvodů platnosti vládních opatření.  Aktivity budeme realizovat na jaře roku 2022.

Jak jste se vypořádali s omezeními plynoucími z pandemie ve vztahu k aktivitám projektu? Využili jste možnosti úprav aktivit či doby realizace dle sdělení Řídicího orgánu k realizaci šablon v souvislosti s pandemií? Obrátili jste se s žádostí o radu někdy na konzultační linku šablon či e-mail?

V době pandemie jsme úzce komunikovali s manažerkou projektu a hledali možná řešení. Vzhledem k pečlivému načasování projektových aktivit u Šablon II jsme velkou část projektu měli zrealizovanou, když pandemie začala, tedy jsme nemuseli upravovat aktivity ani posunovat konec projektu. Konzultační linku jsme využít nepotřebovali. Plně nám stačilo poradenství naší manažerky projektu, která je v této oblasti velmi zkušeným odborníkem.

Jak vnímáte reakci učitelů, žáků či rodičů na realizované aktivity? Máte zpětnou vazbu o tom, které aktivity se těší největší oblibě? Je nějaká, na kterou jste obzvláště pyšní?

Obecně reakce pedagogů a rodičů na činnost v projektech je pozitivní. Zejména pokud se jedná o činnosti, které pomáhají dětem zvládnout těžší životní období. Tedy aktivity jako školní asistent, doučování a projektové dny jsou přijímány rodiči velmi kladně. Pedagogové navíc velmi pozitivně vnímají snahu vedení realizovat unikátní školení pro pedagogy, která jim pomáhají zlepšit komunikaci s žáky, rodiči, plánovat čas pro výuku a soukromý život. 

Plánujete navázat s dalším projektem v šablonách připravovaných pro nové programové období v rámci Operačního Programu Jan Amos Komenský?

Ano, plánujeme navázat a rádi bychom rozvíjeli nadále projektový život u nás ve škole. Rádi bychom zachovali činnosti školního asistenta a možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Do budoucna by byla velmi příjemná i pozice školního psychologa, ovšem počty pracovníků v tomto oboru jsou v současné době nedostatečné.

Chtěla byste dodat ještě něco, co v rozhovoru nezaznělo?

Ráda bych upozornila na práci naší externí kolegyně, manažerky projektu Mgr. Pavly Markové, MBA. Ve školním roce řešíme činnosti spojené s životem školy. Projekty jako takové jsou tak trochu z jiného světa a velmi oceňujeme pohled z venku, nezatížený našim školním viděním. Společně s manažerkou nacházíme nové možnosti pro zapojení co možná nejširšího spektra žáků do života školy a daří se nám realizovat v rámci možností moderní trend inkluze. A na to jsme náležitě pyšní. 

Děkujeme za rozhovor!

Podrobnější informace o projektu naleznete ZDE.

 

 

Cílem výzev byl rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny například na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT, čtenářské a matematické gramotnosti, podporu společného vzdělávání, spolupráci s rodiči a veřejností, propojení výuky s praxí, kluby pro žáky a další.

 

 

 

Foto: Archiv projektu