ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt OP VVV: Telemedicína má budoucnost!

Praha, 24. září 2019 – V měsíci září vám projekt Univerzity Karlovy podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání představí jeho manažerka Ing. Michaela Matoulková: „Jedná se o projekt, který probíhá napříč všemi pěti lékařskými fakultami Univerzity Karlovy. Realizován je díky finančním prostředkům z výzvy ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2.“