ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PROJEKT OP VVV: V rámci šablon vymysleli studenti gymnázia deskovou hru Rodinná ponorka

Praha, 19. května 2021 – V květnovém rozhovoru si popovídáme s Mgr. Kamilem Plačkem, vedoucím projektu „Osobnostní rozvoj učitelů a aktivity na SGO Opava“ realizovaného v rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR. Dozvíme se také o deskové hře, kterou studenti tohoto gymnázia vytvořili v reakci na současnou pandemickou situaci.

Osobnostní rozvoj učitelů a aktivity na SGO Opava

Realizátor:

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Doba realizace:

1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Projekt byl podpořen celkovou dotací ve výši 851 875,- Kč, z toho příspěvek EU činil 724 093,- Kč.

 

„Po zkušenostech z první výzvy Šablony pro SŠ I jsme šli do druhé již s jasnou představou, co potřebujeme, v čem se chceme zlepšit, v čem chceme pokračovat a rovněž co nového chceme zkusit. Do projektu jsme tak zařadili úspěšnou aktivitu z první výzvy v podobě tandemových hodin, ve kterých kombinujeme tradiční společnou výuku dvou kolegů, ale také např. tandem se studentem 4. ročníku vysoké školy (UPOL) nebo s rodilým mluvčím, se kterým žáci mají možnost prvního setkání a je pro ně snazší se přizpůsobit v hodinách cizích jazyků ve vyšších ročnících.“

Mgr. Kamil Plaček, vedoucí projektu

 

Osobnostní rozvoj učitelů a aktivity na SGO Opava je projekt ve výzvě Šablony II. Jak navazuje na Váš projekt z předešlé výzvy?

Již v rámci první výzvy jsme vytvořili vlastní učební pomůcky, jako jazykové kolečko sloves do španělštiny nebo pomocnou tabulku do předmětu chemie. Obě pomůcky nám slouží i nadále a jsou kladně hodnoceny žáky naší školy. Také v následujícím projektu jsme nechtěli zůstat jen u plánovaných aktivit, ale vytvořit produkty, které nám zůstanou i po skončení projektu. Vznikl tak nápad vytvořit zábavnou hru o vzájemném poznávání a komunikaci.

Projekt je nyní ve stádiu plné fyzické realizace, můžete nám stručně popsat aktivity projektu?

Slezské gymnázium realizuje v rámci projektu aktivity, jako je Tandemová výuka, Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím mentoringu, Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ, Využití ICT ve vzdělávání v SŠ, Klub pro žáky SŠ, Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem a Projektový den ve škole.

Narazili jste při realizaci na nějaké problémy, nebo co vám naopak pomohlo? Řekněte nám, prosím, jak řešíte aktivity v době restrikcí a distanční výuky?

Jako všichni realizátoři projektů jsme upravili aktivity a některé převedli do online prostředí. Přivedlo nás to tak k novým zdrojům a metodám, které využíváme ve výuce. Zvláště online hodiny Doučování a Klubu dostaly novou podobu a kolegové získali nové dovednosti, které budeme využívat v budoucí práci jak s žáky talentovanými, tak s žáky ohroženými školním neúspěchem. Pravděpodobně se nevyhneme prodloužení projektu o několik měsíců, nicméně mohu říct, že se nám podaří splnit všechny aktivity.

Jak vnímáte reakci vašich pedagogů a studentů a v čem vám implementace aktivit šablony nejvíce pomohla?

Aktivity v šablonách nás vedou k vzájemné kolegiální podpoře a především vzájemné komunikaci. Zkušenosti z nových forem se staly obsahem našich setkávání nad výukou. Žáci zase vítají pestrost, změnu ve výuce a oceňují přístup učitele, který iniciuje něco nového. Provedli jsme již několik hodnocení aktivit jak žáky, tak kolegy a prezentovali naši práci na partnerských školách v zahraničí, např. ve Švédsku nebo Španělsku, v rámci naší spolupráce v programu Erasmus+. Ukázalo se, že si máme co říci, jelikož podobné aktivity probíhají také na těchto školách.

 

Desková hra Rodinná ponorka

 

Hra Rodinná ponorka aneb Hravá karanténa vznikla v rámci Výzvy č. 02 18065 – Šablony pro SŠ z OP VVV.

Na jaře 2020 zvedlo šíření nového typu koronaviru žáky z lavic a výuka se začala odehrávat distanční formou. Protipandemická opatření uzavřela už tehdy naše domovy. Na videokonferencích si žáci na izolaci stěžovali. Mluvili ovšem také o tom, že začali více pobývat s rodinnými příslušníky – sourozenci jsou stále v jejich blízkosti, mnozí rodiče také pracují z domova. Skupina 7 (tehdy) druháků navrhla, že by zkusili vytvořit dotazníkové šetření zaměřené na pocity mladých v době koronavirové. Od „suchého“ dotazníku pak přešli k nápadu vytvořit stolní hru. Pomocnou ruku podala jejich učitelka češtiny Mgr. Magda Hrstková.

Žáci se dohodli na šesti okruzích (Rodina, Oslavy, Cestování, Kultura, Nej…, Kdyby…) a pro každý z nich formulovali 30 otázek – seriózních i myšlených s nadsázkou. Otázky vedou k zamyšlení – hráč zdůvodňuje, proč se rozhodl odpovědět určitým způsobem. Odhaluje své motivace jednání, zároveň poznává motivace ostatních hráčů. Prohlubuje se kontakt mezi těmi, kdo hrají, mají možnost se lépe poznávat, dát najevo, co si přejí, a co nikoli.

Hra obsahuje hrací plán, stručná pravidla, šest sad karet s otázkami, hrací figurky a hrací kostku. Výrobu jsme svěřili firmě Machovský, s.r.o., podle představ studentů (teď již 3. ročníku) zde byl zpracován design a hra byla vložena do kartónové krabice s logy a symbolem hry – obrázkem ponorky.

Hra Rodinná ponorka aneb Hravá karanténa již nyní putuje k žákům Slezského gymnázia, kteří si ji mohou zapůjčit na sekretariátu školy. Zájemci o výpůjčku se našli i mezi učiteli. Protože hru je možné využít také ve vrstevnických skupinách, bude jako pomůcka k dispozici učitelům základů společenských věd, uplatníme ji rovněž pro adaptační kurzy na naší škole. Dohodnutý počet exemplářů hry Rodinná ponorka putuje jako termínovaná zápůjčka OSPODu v Opavě a také zapsanému spolku Do náruče – tato instituce pomáhá pěstounským rodinám a úzce s ní spolupracují žáci Slezského gymnázia. Je tedy předpoklad, že při svých návštěvách budou hru hrát s dětmi v pěstounské péči. Dále připravujeme jednání s opavskou Knihovnou Petra Bezruče, která rovněž půjčuje hry. 

Autory hry Rodinná ponorka jsou Klára Beníšková, Monika Hájková, Jaromír Koflák, Štěpán Pavelek, Eva Strnadlová, Tomáš Valík a Klára Volfová. Monika a Jarda se ve shodě vyjádřili: „Navrhnout tolik otázek bylo dost obtížné, ale výsledek nás těší. Ani jsme nečekali, že se hra tak povede.“ A učitelka Hrstková dodává: „Za přísných hygienických podmínek jsme se sešli ke kompletaci hry. Autoři si odnesli hru domů, aby ji vyzkoušeli. Už hlásili, že bylo dost těžké skončit, protože se dobře bavili, zasmáli se při vzpomínkách na rodinnou historii, ale také se zamysleli nad tím, jak dosud vnímali lidi ve svém okolí – a snad i něco na svých názorech poopravili.“

 

Více o hře se můžete dozvědět v Youtube videu.

 

 

Podrobnější informace o projektu naleznete na:

https://www.sgopava.cz/sablony-pro-ss-a-vos-ii/

 

 

 

Cílem výzvy byly: Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe atd.); pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání prostřednictvím personální podpory a dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze; pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem; zavedení a podpora nových metod ve výuce a větší propojení teorie s praxí – spolupráce škol a zaměstnavatelů.

 

 

 

Foto: Archiv projektu