ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekty zaměřené na posílení excelentního výzkumu žádají o 30 miliard korun

Praha, 19. května 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ŘO OP VVV) ukončilo dne 15. května 2017 druhé kolo výzvy Excelentní výzkum s celkovým finančním objemem 6 miliard korun. Zaregistrováno bylo 91 žádostí o podporu zohledňující mnoho vědeckých oblastí. Požadovaných 30 miliard korun několikanásobně přesáhlo stanovený finanční objem a ŘO OP VVV proto uvažuje o jeho navýšení. 

Cílem této výzvy je podpořit výzkum, který pomůže efektivně využít výzkumná centra v ČR a který iniciuje dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu z hlediska jeho originality a praktických dopadů. Český výzkum bude díky této výzvě také lépe přístupný zahraničním výzkumným partnerům. Podpora bude použita také na dobudování, rekonstrukci nebo vylepšení stávající infrastruktury, případně na vybudování nových výzkumných center na území hlavního města Prahy. Důraz se přitom klade na soustředění personálních a finančních zdrojů do rozvoje excelentního výzkumu a využití existující moderní infrastruktury. „Do výzvy se přihlásily projekty z mnoha oborů. Najdeme zde projekty zaměřené na medicínu a farmacii, nanotechnologie, IT, ale také na životní prostředí, historii nebo migraci či stárnutí populace,“ doplnil Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Příklady podporovaných aktivit projektů

  • Rozvoj výzkumných týmů a internacionalizace
  • Mezinárodně excelentní výzkum
  • Dobudování, rekonstrukce nebo upgrade infrastruktury
  • Vybudování nového výzkumného centra na území Prahy
  • Řízení projektu

Žádosti o podporu v číslech

 

6017

Výzva byla vyhlášena 8. února 2016. Předběžné žádosti o podporu bylo možné podávat do 30. června 2016. K tomuto datu bylo evidováno 130 žádostí o podporu v celkovém finančním objemu téměř 42 miliard korun. Podmínky pro postup do druhého kola věcného hodnocení splnilo celkem 118 žádostí o podporu za téměř 40 miliard korun. Ve druhém kole výzvy v termínu od 1. prosince 2016 do 15. května 2017 bylo zaregistrováno 91 žádostí o podporu za 30 miliard korun.

Požadované finanční prostředky několikanásobně přesahují stanovenou alokaci výzvy. Po projednání všech žádostí o podporu Výběrovou komisí může na základě návrhu této komise dojít k navýšení alokace výzvy.

 

Více informací o výzvě včetně podrobností k procesu schvalování žádostí o podporu naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

 

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce operačních programů     

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz

E-mail:opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/