ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

První projekty implementující krajské akční plány prošly úspěšně hodnocením

Praha, 8. ledna 2018 – V průběžné výzvě s názvem Implementace krajských akčních plánů I probíhá hodnocení dosud předložených žádostí o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. První projekty již hodnocení úspěšně absolvovaly a připravují se pro ně rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Kraje mohou žádosti o podporu do této výzvy podávat až do 28. února 2018. Dosud své projekty za více než 1,5 miliardy korun předložilo 12 krajů. Alokace výzvy byla stanovena na 1,75 miliardy korun se zohledněním počtu žáků v daném kraji. Na základě výsledků jednání hodnoticí komise již může být podpořeno prvních 5 projektů. Tyto projekty se budou zabývat například odborným vzděláváním, kariérovým poradenstvím, implementací společného vzdělávání nebo čtenářskou a matematickou gramotností. „Považujeme za důležité, že se projekty zaměřují také na polytechnické vzdělávání a vhodně doplní např. šablony,“ doplnil Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT.

Krajské akční plány byly vytvořeny v předešlé výzvě. Vznikly tak platformy odborníků a stakeholderů daného kraje, které vytvořily strategické dokumenty pro oblast vzdělávání v daném kraji. Na jejich implementaci nyní cílí tato výzva. Podpoří takové projekty, jejichž cílem je zkvalitnění výkonu role zřizovatele v případě krajů, zlepšení řízení především středních škol a zvýšení kvality vzdělávání na území jednotlivých krajů. Například formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy budou podpořeni pedagogičtí pracovníci (včetně vedoucích pedagogických pracovníků a středního managementu škol). Dále bude zvýšena kvalita všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a cílit se bude i na podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory. Výzva nezapomíná ani na žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem, pro které budou vznikat podpůrné a motivační sítě.

Více informací o výzvě Implementace krajských akčních plánů I naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce operačních programů    
Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz
www.msmt.cz

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/