ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

První výzvy OP VVV vyhlášené v červenci a srpnu 2015

V červenci a srpnu 2015 vyhlásil Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prvních 6 výzev - Individuání projekty systémové (PO 3), Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (PO3), Popdora excelentních výzkumných týmů (PO1), Smart Akcelerátor (PO2), Teaming (PO1) a Inkluzivní vzdělávání (PO3).  

Výzvy jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy .

 

V souvislosti s vyhlašováním výzev byla na webových stránkách zveřejněna řada potřebných dokumentů, mimo jiné i Pravidla pro žadatele a příjemce.    

Obecná část pravidel je zveřejněna na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce,

jednotlivé specifické části pravidel - platné vždy pro danou výzvu - jsou publikovány na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast .

 

!Upozornění!: Žadatel je při zpracování a předložení žádosti o podporu do jednotlivých výzev povinen řídit se platnou a účinnou verzí pravidel!