ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Putovní výstava fotografií představí jedenáct projektů podpořených z OP VVV

Praha, 28. května 2019 – V pondělí 27. května byla v Hradci Králové zahájena putovní výstava fotografií projektů, které získaly evropské dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). V průběhu dalších měsíců bude výstava k vidění i v Liberci, Jihlavě a Olomouci.

Prostřednictvím OP VVV získalo finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů již více než 9 000 projektů. Fotografie jedenácti z nich si díky putovní výstavě může veřejnost postupně prohlédnout od 27. května do 13. října 2019 v Hradci Králové, Liberci, Jihlavě a Olomouci.

„Putovní výstava umožňuje nahlédnout do široké palety projektů, které byly podpořeny z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do výstavy jsou zahrnuty projekty od mateřských, základních a středních škol až po vysoké školství a výzkumné organizace,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení Sekce EU a ESIF.

Vědecké projekty zachycené na fotografiích se zaměřují například na vliv globální změny klimatu na přírodu nebo na výzkum klíčových témat kosmologie. Výstava přibližuje také vzdělávací projekty, které se zabývají například zapojením dvou učitelů ve třídě nebo kreativní participací umělců ve výuce.

V souvislosti s putovní výstavou byla vydána i fotokniha s názvem Projekty OP VVV ve fotografiích, kde je představeno třicet podpořených projektů zastupujících všechny tři prioritní osy operačního programu. Deset projektů z fotoknihy bylo prezentováno již na loňské putovní výstavě a dalších jedenáct je součástí výstavy letošní. Kniha přináší svědectví o kreativitě projektů, které mají za cíl podporu vzdělanosti, kvalitního výzkumu, propojení vzdělávání s praxí nebo rovný přístup ke vzdělávání. Fotokniha je dostupná v elektronické verzi na webu OP VVV, v tištěné verzi je k dispozici v Eurocentrech po celé České republice.

 

Kdy a kde si můžete výstavu prohlédnout

Hradec Králové, Náměstí 28. října     27. května – 30. června 2019
Liberec, Fügnerova   1. července – 4. srpna 2019
Jihlava, Masarykovo náměstí   5. srpna – 8. září 2019
Olomouc, Jeremenkova (u krajského úřadu)9. září – 13. října 2019

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   

Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

Doručovací adresa:

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:

opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz

E-mail:

opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/