ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Putovní výstava OP VVV představí Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka

Praha, 1. června 2021 – V pondělí 31. května byla v Opavě zahájena putovní výstava venkovních expozic obsahující fotografie a informace o vybraných projektech, které získaly evropské dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Díky OP VVV získalo finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů již více než 17000 projektů, které umožňují zvyšovat kvalitu vzdělávání napříč Českou republikou a zlepšovat podmínky pro výzkum, který díky tomu obstojí i ve světě. Fotografie a informace o několika z nich uvádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV prostřednictvím putovní výstavy od 31. května do 27. září s první zastávkou v Opavě, následované Pardubicemi, Ústím nad Labem a se zakončením v Karlových Varech.

Jednotlivé veřejně přístupné panely zavedou diváka krom jiného například do školy demokratického občanství, představí výzkum v biodiverzitě ryb a akvakultur, nanorobotech nebo přístupu ke zdravému stárnutí, poukáží na podporu vzdělávání na všech úrovních či na význam inkluze a v neposlední řadě nastíní přínos takzvaných projektů šablon. V případě Moravskoslezského kraje informuje panel například o IT4Innovations národním superpočítačovém centru v Ostravě, které bylo z evropských fondů podpořeno více než 400 mil. Kč. Dále představuje projekt šablon Slezského gymnázia Opava či projekt Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Řídicí orgán OP VVV zve zájemce v těchto termínech a lokalitách:

  • Opava – Smetanovy sady, 31. 5. - 27. 6. 2021
  • Pardubice – Třída Míru u sochy Jana Kašpara, 28. 6. - 25. 7. 2021
  • Ústí nad Labem – Lidické náměstí, 26. 7. - 30. 8. 2021
  • Karlovy Vary – Smetanovy sady, 31. 8. - 27. 9. 2021

 

 

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

 

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/