ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Putovní výstavu fotografií OP VVV si můžete ode dneška prohlédnout v Plzni

Praha, 19. července 2018 – Po Praze a Českých Budějovicích se putovní výstava fotografií projektů podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) přesunula do Kopeckého sadů v Plzni.

Fotografie deseti projektů podpořených z OP VVV jsou od 18. května do 22. října 2018 postupně prezentovány v rámci venkovních expozic v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Brně a Ostravě.

Škála projektů, které získaly evropské dotace, je opravdu široká, protože OP VVV podporuje regionální školství, vysoké školy i výzkum a vývoj. Pro výstavu jsme vybrali projekty mateřských, základních a vysokých škol, které reprezentují všechny tyto oblasti. Pokud budete plzeňskými sady Kopeckého procházet, doufáme, že vás naše výstava zaujme,“ řekl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT.

Fotografie přibližují například, jak vypadá podpora předškolního vzdělávání, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo matematický a čtenářský klub. Další snímky zachycují vědecké projekty, které se zabývají obnovitelnými zdroji, patogeny, nanotechnologiemi nebo robotikou. Každou sadu fotografií zároveň doprovází text, který poskytuje základní informace o daném projektu.

Kde a kdy si výstavu ještě můžete prohlédnout

Plzeň, Kopeckého sady

19. 7. – 20. 8. 2018

Brno, Malinovského náměstí

21. 8. – 20. 9. 2018

Ostrava, Husovy sady

21. 9. – 22. 10. 2018

 

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/