ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Šablony II – poslední šance pro podání žádosti

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o blížícím se termínu ukončení příjmu žádostí o podporu výzvy Šablony II (výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064). Termín pro podávání žádostí končí v pátek 28. června 2019 ve 14:00. Oprávněnými žadateli výzvy jsou mateřské školy, základní školy, školní družiny, školní kluby, střediska volného času a základní umělecké školy. Doporučujeme neponechávat podání žádosti na poslední chvíli z důvodu možného přetížení MS2014+ i technické podpory MS2014+ a konzultační linky pro zjednodušené projekty.

Veškeré potřebné informace o výzvě pro žadatele mimo hlavní město Praha jsou k dispozici ZDE, pro žadatele z hlavního města Prahy ZDE.