ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Semináře pro žadatele výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II startují!

Zástupci Řídicího orgánu OP VVV budou lektorovat semináře pro žadatele výzvy 02_18_065 a 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II v jednotlivých krajích. Semináře jsou organizačně zajišťovány kraji (popř. koordinátory KAP) a oprávnění žadatelé jsou ze strany krajů o těchto seminářích podrobně informováni. Výzva tematicky navazuje na první vlnu šablon (výzvy 02_16_035 a 02_16_42) a je určena nejen pro střední školy a vyšší odborné školy, ale také pro domovy mládeže a internáty.

Termíny seminářů jsou naplánovány v únoru a březnu 2019 v jednotlivých krajských městech vč. Prahy. V případě zájmu se mohou oprávnění žadatelé obracet na své kraje, popř. na kontaktní osobu MŠMT Mgr. Lucii Karešovou (e-mail: lucie.karesova@msmt.cz), která poskytne kontakt na krajské spolupracovníky či jiné bližší informace.

Cílem seminářů je seznámit účastníky se základními informacemi k výzvě, s novými šablonami a změnami oproti první vlně šablon, indikátory a změnami v administraci projektů. Pro prvožadatele - samostatně zřízené domovy mládeže a internáty, vč.  internátů při mateřských a základních školách, a pro střední školy a vyšší odborné školy s právní formou organizační složka státu - se bude konat seminář v Praze na Harfě dne 19. 2. 2019. Tito vyjmenovaní prvožadatelé již obdrželi pozvánky na seminář.

Všem oprávněným žadatelům přejeme úspěšnou přípravu projektových záměrů a žádostí o podporu. V případě dotazů k administraci žádostí o podporu i realizaci šablon se lze obrátit na Konzultační linku pro šablony, a to telefonicky na 234 814 777 (každý pracovní den od 9 do 15 hodin) nebo e-mailem na dotazyZP@msmt.cz.

Veškeré informace k výzvě č. 02_18_065 najdete ZDE a k výzvě č. 02_18_066 ZDE.