ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Slavnostní otevření nové budovy CEMMTECH v kampusu univerzity v Ústí nad Labem

Praha, 25. 3. 2022 – Ve středu 23. března proběhlo v Ústí nad Labem slavnostní otevření nové budovy Fakulty strojního inženýrství – CEMMTECH (Centrum materiálů, mechaniky a technologií). Jedná se o součást projektu U21 – Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy, který realizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a který má pomoci strukturálním změnám Ústeckého kraje.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) podpořil specifickou výzvou pro vysoké školy strukturální reformy Moravskoslezského a Ústeckého kraje, které se potýkají se specifickými hospodářskými a sociálními problémy. „Jsem přesvědčen, že právě univerzity představují důležitého aktéra pro nastartování změn v daném území,“ doplnil náměstek Velčovský, který se slavnostního aktu za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zúčastnil. Pro univerzitu je velkou ctí, že může dlouhodobě pomáhat v Ústeckém kraji. A tento projekt zajistí, aby absolventi našich technických oborů byli daleko lépe připraveni na aktuální situaci na trhu práce i aktuální požadavky zaměstnavatelů,” sdělil rektor univerzity Martin Balej.

Projekt financovaný z evropských fondů prostřednictvím OP VVV reaguje na potřeby restrukturalizace Ústeckého regionu, vytváří podmínky pro studium nových oborů zaměřených na tradiční obory jako strojírenství. Se stavbou budovy, která byla z OP VVV podpořena zhruba 230 miliony korun, se začalo v dubnu 2020. Jedná se o poslední objekt univerzitního kampusu. V budově CEMMTECH jsou k dispozici nové učebny, specializované laboratoře, zázemí a konzultační místnosti, tedy prostory nezbytné pro výuku a pro akademické pracovníky nově vznikajících studijních programů.

 

CEMMTECH v médiích:
Deník.cz
Ústeckénovinky.cz