ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část, verze 4, výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj. Metodický dopis je vydáván v souvislosti s očekávaným vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie (dále jen „EU“).

 

Pokud je umožněna realizace některých aktivit v zemích EU, pak se v návaznosti na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU tímto metodickým dopisem doplňuje možnost nadále realizovat schválené aktivity v této zemi i po jejím vystoupení z EU (v kap. 5.2.2.2. Přípustné místo realizace projektu a 8.7.2. Způsobilé výdaje dle druhu). Znění metodického dopisu naleznete u Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část na odkazu zde.