ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_16_028 - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Oddíly výzvy

Text výzvy v PDF

PDF
632,4 kB
Text výzvy č. 02_16_028 - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
672 kB
Text výzvy č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (neaktuální)
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Přílohy výzvy

Přílohy výzvy 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

PDF
470,7 kB
Příloha č. 1 Indikátory verze č. 2 - platná verze
17.10.2017 14:43
Stáhnout

PDF
825,9 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
17.10.2017 14:43
Stáhnout

XLSX
172,2 kB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
17.10.2017 14:43
Stáhnout

PDF
461,9 kB
Příloha č. 1 Indikátory - neplatná verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
11,5 MB
Uživatelská příručka Zpracování žádosti v IS KP14 - pro výzvu 28
17.10.2017 14:49
Stáhnout

Pravidla výzvy

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

PDF
4,8 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 5 - aktuální verze - účinná od 9. 11. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Rules for Applicants and Beneficiaries General Part OP RDE version 5
23.05.2018 15:14
Stáhnout

PDF
757,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 14. 2. 2018
26.03.2018 13:11
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1.6.2019
31.05.2019 12:54
Stáhnout

PDF
810,4 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 15:09
Stáhnout

PDF
234,6 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 1. června 2022
01.06.2022 09:37
Stáhnout

PDF
213,9 kB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 5 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:53
Stáhnout

PDF
323 kB
Metodický dopis – zjednodušení
27.08.2020 09:55
Stáhnout

PDF
273,4 kB
Metodický dopis – udržitelnost
15.02.2021 10:25
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
215,8 kB
Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn
22.07.2020 08:39
Stáhnout

PDF
788,5 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
03.06.2020 09:05
Stáhnout

PDF
667,1 kB
Metodický výklad - Výjimka ke stanovení maximální výše úvazku pro členy odborného týmu, kterými jsou pedagogičtí pracovníci
23.01.2020 14:25
Stáhnout

PDF
840,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
27.05.2020 12:59
Stáhnout

PDF
931,9 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
02.07.2019 15:06
Stáhnout

DOCX
114,1 kB
Metodický výklad - Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu
28.05.2018 14:12
Stáhnout

XLSX
157,4 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
27.05.2020 13:04
Stáhnout

XLSX
156,9 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
02.07.2019 15:07
Stáhnout

XLSX
154,2 kB
Příloha metodického výkladu: výčet požadovaných příloh
28.05.2018 14:13
Stáhnout

DOCX
113,1 kB
Metodický výklad - Připomínky k podkladům ŘO v procesu schvalování
23.05.2018 15:17
Stáhnout

PDF
413,1 kB
Metodický výklad - Maximální výše úvazků
30.04.2018 14:32
Stáhnout

PDF
269,6 kB
Metodický výklad - veřejná podpora kap 15.2.
30.04.2018 14:33
Stáhnout

PDF
3,5 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 4 - účinnost od 1. září 2016
31.07.2017 21:14
Stáhnout

PDF
336,4 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 19. října 2016
31.07.2017 21:22
Stáhnout

PDF
492 kB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 14. prosince 2016
31.07.2017 21:46
Stáhnout

PDF
497,2 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4. - účinnost od 28. února 2017
31.07.2017 21:49
Stáhnout

PDF
713,8 kB
Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. května 2017
31.07.2017 21:50
Stáhnout

PDF
1,2 MB
Metodický dopis č. 5 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. července 2019
28.06.2019 07:26
Stáhnout

PDF
589,4 kB
Metodický dopis č. 6 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 - účinnost od 1. listopadu 2019
23.10.2019 14:43
Stáhnout

PDF
220,3 kB
Metodický dopis č. 7 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 1. června 2022
31.05.2022 12:46
Stáhnout

PDF
217,7 kB
Metodický dopis č. 8 k Pravidlům pro žadatele a příjemce verze 4 – účinnost od 13. února 2023
31.01.2023 09:43
Stáhnout

PDF
3,1 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 3 - účinnost od 20. ledna 2016
31.07.2017 22:03
Stáhnout

PDF
315,9 kB
Metodický výklad k Pravidlům pro žadatele a příjemce – verze 3 kapitola Připomínky k podkladům - zveřejněno dne 24. 8. 2016
31.07.2017 22:36
Stáhnout

PDF
153,6 kB
Metodický výklad KA řízení projektu PPZP verze - zveřejněno dne 1. 9. 2016
31.07.2017 22:21
Stáhnout

PDF
2,9 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 2 - účinnost od 28.srpna 2015
31.07.2017 22:09
Stáhnout

PDF
2,3 MB
Pravidla pro Žadatele a Příjemce verze 1 - účinnost od 8. června 2015
31.07.2017 22:15
Stáhnout

PDF
485,6 kB
Metodický výklad Úspory projektu
04.09.2018 07:30
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj.

PDF
220,8 kB
Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 4, výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj
31.01.2020 08:14
Stáhnout

PDF
524,9 kB
Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 4, výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj
18.02.2019 11:10
Stáhnout

PDF
285,6 kB
Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele - specifická část, verze 4, výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj
29.06.2018 09:55
Stáhnout

PDF
1,2 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Rozvoj kapacit pro VaV verze 4 - aktuální verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
1,9 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro výzvu Rozvoj kapacit VaV - verze 3
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro výzvu Rozvoj kapacit VaV - verze 2
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
1 MB
Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro výzvu Rozvoj kapacit VaV - verze 1
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PDF
1,1 MB
Specifická pravidla Rozvoj kapacit VaV v.0 Avízo - verze 0 je verze avíza výzvy
12.12.2017 05:52
Stáhnout
PDF
1,1 MB
Metodický dopis – koronavirus
08.04.2020 16:39
Stáhnout

PDF
1,5 MB
Realizace šablon distanční formou
18.02.2021 15:18
Stáhnout

Vzory k výzvě

DOCX
127 kB
Přehled vzorů - Partnerské smlouvy
02.09.2017 13:52
Stáhnout

Přehled vzorů - Právní akty

PDF
1,5 MB
Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace
25.04.2019 11:23
Stáhnout

PDF
278,7 kB
Pověření k výkonu veřejné služby realizované v rámci projektu
02.09.2017 13:33
Stáhnout

DOCX
158,7 kB
Vzor opatření NM – aktualizace podzim 2021
19.10.2021 12:24
Stáhnout

DOCX
145,4 kB
Vzor opatření NM - aktualizace podzim 2017
12.12.2017 13:56
Stáhnout

DOCX
797,4 kB
Snížené odvody za PRK v důsledku nedodržení povinností při zadávání zakázek - zveřejněno dne 15. 7. 2019, aktuální verze
15.07.2019 08:55
Stáhnout

Přehled vzorů - Statut a jednací řád hodnoticí a výběrové komise

PDF
488,3 kB
Statut Hodnotící komise - aktualizace od 1. 10. 2019
01.10.2019 09:43
Stáhnout

PDF
484,4 kB
Statut Hodnotící komise
06.05.2019 10:31
Stáhnout

PDF
490,2 kB
Jednací řád Hodnoticí komise - aktualizace od 1. 10. 2019
01.10.2019 09:43
Stáhnout

PDF
361,7 kB
Jednací řád Hodnoticí komise - aktualizace od 23. 5. 2018
23.05.2018 11:31
Stáhnout

PDF
631,4 kB
Statut Výběrové komise - aktualizace od 1. 11. 2019
01.11.2019 14:14
Stáhnout

PDF
603,5 kB
Statut Výběrové komise - aktualizace od 1. 10. 2019
01.10.2019 09:43
Stáhnout

PDF
304,5 kB
Statut Výběrové komise
02.09.2017 12:48
Stáhnout

PDF
558,9 kB
Jednací řád Výběrové komise - aktualizace od 1. 11. 2019
01.11.2019 14:14
Stáhnout

PDF
561 kB
Jednací řád Výběrové komise - aktualizace od 1. 10. 2019
01.10.2019 09:43
Stáhnout

PDF
499,8 kB
Jednací řád Výběrové komise - aktualizace od 1. 1. 2019
19.12.2018 14:40
Stáhnout

PDF
560,6 kB
Jednací řád Výběrové komise - aktualizace od 6. 5. 2019
06.05.2019 10:31
Stáhnout

PDF
419,9 kB
Jednací řád Výběrové komise - aktualizace od 23. 5. 2018
23.05.2018 11:31
Stáhnout

PDF
374,6 kB
Jednací řád Výběrové komise
02.09.2017 12:48
Stáhnout

DOCX
60,9 kB
Jednotný formulář pro vyřizování žádosti o přezkum procesu schvalování/oznámení ŘO u projektu v realizaci
26.03.2018 15:10
Stáhnout

DOCX
152 kB
RKV studie proveditelnosti verze 2
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Vzory příloh pro všechny výzvy

XLSX
292 kB
Přístrojový deník
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
291,5 kB
Deník plochy
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
131,8 kB
Přehled hospodářského využití podpořených kapacit
30.06.2020 13:35
Stáhnout

DOCX
130,2 kB
Overview of the Economic Use of the Supported Capacities
29.07.2020 10:45
Stáhnout

PDF
678,9 kB
Vyplněný vzor Přehledu hospodářského využití podpořených kapacit
07.07.2020 09:19
Stáhnout

DOCX
99,5 kB
Pozorovací arch CKP
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
78 kB
Příloha ZoR - Realizační tým - od 1.1.2023
08.12.2022 09:28
Stáhnout

XLSX
77,8 kB
Příloha ZoR – Realizační tým – do 31.12.2022
07.01.2021 11:54
Stáhnout

XLSX
76,9 kB
Příloha ZoR - Realizační tým – neaktuální verze
14.10.2019 13:15
Stáhnout

XLSX
76 kB
Příloha ZoR - Realizační tým - neaktuální verze
18.10.2018 09:42
Stáhnout

XLSX
76 kB
Příloha ZoR - Realizační tým - neaktuální verze
10.07.2018 08:42
Stáhnout

XLSX
92 kB
Výkaz práce OP VVV souhrnný
29.06.2018 14:15
Stáhnout

XLSX
94,8 kB
Výkaz práce OP VVV HC NHC
29.06.2018 14:15
Stáhnout

XLSX
141,8 kB
Výkaz práce OP VVV měsíční
29.06.2018 14:15
Stáhnout

PDF
245,7 kB
Metodický výklad výkazy práce
29.06.2018 14:16
Stáhnout

XLSX
145,6 kB
Vyplněný vzor výkazu práce OP VVV měsíční Excelentní vědecký pracovník garant KA2
10.08.2018 10:05
Stáhnout

XLSX
145,6 kB
Vyplněný vzor výkazu práce OP VVV měsíční Manažer projektu
10.08.2018 10:05
Stáhnout

XLSX
98,6 kB
Vyplněný vzor výkazu práce OP VVV souhrnný Finanční manažer projektu
10.08.2018 10:05
Stáhnout

XLSX
159,4 kB
SOHZ - Finanční vypořádání vyrovnávací platby
25.11.2019 10:31
Stáhnout

DOCX
118,7 kB
Prokázání vlastnické struktury_ŽADATEL
18.11.2021 14:17
Stáhnout

DOCX
118,3 kB
Prokázání vlastnické struktury_PARTNER
18.11.2021 14:18
Stáhnout

Vzory příloh ZoR projektu ESF indikátorů

DOCX
96,6 kB
Reflektivní zpráva zapojené organizace 20810 vzor - zveřejněno dne 19. 7. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
93 kB
Souhrnná zpráva příjemce o zapojení organizací VaV 20810 vzor - zveřejněno dne 19. 7. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
389,3 kB
Soupiska zapojených organizací VaV 20810 vzor - zveřejněno dne 19. 7. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
90,5 kB
Portfolio pedagoga OP VVV vzor - zveřejněno dne 13. 3. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
163,1 kB
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF vzor - zveřejněno dne 13. 3. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
95,4 kB
Reflektivní zpráva zapojené organizace 50810 vzor - zveřejněno dne 13. 3. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
418 kB
Seznam podpořených osob 54000 vzor - zveřejněno dne 13. 3. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
97,4 kB
Souhrnná reflektivní zpráva 52510 vzor - zveřejněno dne 13. 3. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
93 kB
Souhrnná zpráva příjemce o zapojení organizací 50810 vzor - zveřejněno dne 13. 3. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
172,3 kB
Soupiska zapojených organizací 50810 vzor - zveřejněno dne 18. 8. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
102,8 kB
Zápisy a zpráva o zřízení platformy 52602 vzor - zveřejněno dne 13. 3. 2017
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
419,4 kB
Soupiska zapojených organizací 50810 vzor - zveřejněno dne 13. 3. 2017 - neaktuální verze
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Prezentace k výzvě

Prezentace k výzvě č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

PPTX
1,4 MB
Základní informace k výzvě RKV
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPTX
1,7 MB
Metodický výklad výzvy a podporované aktivity RKV
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPTX
1,8 MB
Finanční řízení RKV
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPTX
1,7 MB
Schvalovací proces RKV
12.12.2017 05:52
Stáhnout

PPTX
1,4 MB
Prezentace pro žadatele MS2014 a ISESF2014
12.12.2017 05:52
Stáhnout

Informační leták k výzvě

PDF
427,8 kB
Leták výzvy Rozvoj kapacit pro VaV
17.10.2017 15:28
Stáhnout