ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vzory příloh pro všechny výzvy

 

 • Přístrojový deník - k prokazování doplňkového charakteru hospodářské činnosti ve smyslu Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)., zveřejněno dne 31. 5. 2017
 • Deník plochy - k prokazování doplňkového charakteru hospodářské činnosti ve smyslu Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)., zveřejněno dne 31. 5. 2017
 • Přehled hospodářského využití podpořených kapacit - k prokazování doplňkového charakteru hospodářské činnosti ve smyslu Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), příp. bodu 207 Sdělení Komise o pojmu státní podpora (2016/C 262/01) - aktualizace zveřejněna dne 30. 6. 2020
 • Overview of the Economic Use of the Supported Capacities – for capacity reporting for the purpose of proving the purely ancillary nature of economic activities within the meaning of point 20 of the Framework for State aid for research and development and innovation (2014/C 198/01) and within the meaning of point 207 of the Commission Notice on the notion of State aid (2016/C 262/01) - zveřejněno dne 29. 7. 2020
 • Vyplněný vzor Přehledu hospodářského využití podpořených kapacit – příklady vyplnění pro jednotlivé metody (nákladová, výnosová a časová), vč. simulace výpočtu kapacity dle času využití zdrojů pro hospodářské činnosti (časová metoda)“ – zveřejněno dne 7. 7. 2020
 • Pozorovací arch CKP - zveřejněno dne 13. 3. 2017
 • Příloha ZoR - Realizační tým - aktualizace zveřejněna dne 7. 1. 2021
 • Příloha ZoR - Realizační tým - aktualizace zveřejněna dne 14. 10. 2019
 • Výkaz práce OP VVV souhrnný - aktualizace zveřejněna dne 29. 6. 2018
 • Výkaz práce OP VVV HC NHC - aktualizace zveřejněna dne 29. 6. 2018 – Tento výkaz práce je určen příjemcům k prokazování doplňkového charakteru hospodářské činnosti ve smyslu Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).
 • Výkaz práce OP VVV měsíční - aktualizace zveřejněna dne 29. 6. 2018
 • Metodický výklad výkazy práce - zveřejněno dne 29. 6. 2018
 • Vyplněný vzor výkazu práce OP VVV měsíční (Excelentní vědecký pracovník - garant KA 2) - zveřejněno dne 10. 8. 2018
 • Vyplněný vzor výkazu práce OP VVV měsíční (Manažer projektu) - zveřejněno dne 10. 8. 2018
 • Vyplněný vzor výkazu práce OP VVV souhrnný (Finanční manažer projektu) - zveřejněno dne 10. 8. 2018
 • SOHZ - Finanční vypořádání vyrovnávací platby - relevantní pouze pro projekty podpořené v režimu Služeb obecného hospodářského zájmu pro potřeby kontroly nadměrného vyrovnání dle čl. 6 Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU - zveřejněno dne 25. 11. 2019
 • Prokázání vlastnické struktury žadatele - zveřejněno dne 18. 11. 2021
 • Prokázání vlastnické struktury partnera s finančním příspěvkem - zveřejněno dne 18. 11. 2021

 

 

 

Dokumenty

Vzory příloh pro všechny výzvy

XLSX
292 kB
Přístrojový deník
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
291,5 kB
Deník plochy
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
131,8 kB
Přehled hospodářského využití podpořených kapacit
30.06.2020 13:35
Stáhnout

DOCX
130,2 kB
Overview of the Economic Use of the Supported Capacities
29.07.2020 10:45
Stáhnout

PDF
678,9 kB
Vyplněný vzor Přehledu hospodářského využití podpořených kapacit
07.07.2020 09:19
Stáhnout

DOCX
99,5 kB
Pozorovací arch CKP
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
78 kB
Příloha ZoR - Realizační tým - od 1.1.2023
08.12.2022 09:28
Stáhnout

XLSX
77,8 kB
Příloha ZoR – Realizační tým – do 31.12.2022
07.01.2021 11:54
Stáhnout

XLSX
76,9 kB
Příloha ZoR - Realizační tým – neaktuální verze
14.10.2019 13:15
Stáhnout

XLSX
76 kB
Příloha ZoR - Realizační tým - neaktuální verze
18.10.2018 09:42
Stáhnout

XLSX
76 kB
Příloha ZoR - Realizační tým - neaktuální verze
10.07.2018 08:42
Stáhnout

XLSX
92 kB
Výkaz práce OP VVV souhrnný
29.06.2018 14:15
Stáhnout

XLSX
94,8 kB
Výkaz práce OP VVV HC NHC
29.06.2018 14:15
Stáhnout

XLSX
141,8 kB
Výkaz práce OP VVV měsíční
29.06.2018 14:15
Stáhnout

PDF
245,7 kB
Metodický výklad výkazy práce
29.06.2018 14:16
Stáhnout

XLSX
145,6 kB
Vyplněný vzor výkazu práce OP VVV měsíční Excelentní vědecký pracovník garant KA2
10.08.2018 10:05
Stáhnout

XLSX
145,6 kB
Vyplněný vzor výkazu práce OP VVV měsíční Manažer projektu
10.08.2018 10:05
Stáhnout

XLSX
98,6 kB
Vyplněný vzor výkazu práce OP VVV souhrnný Finanční manažer projektu
10.08.2018 10:05
Stáhnout

XLSX
159,4 kB
SOHZ - Finanční vypořádání vyrovnávací platby
25.11.2019 10:31
Stáhnout

DOCX
118,7 kB
Prokázání vlastnické struktury_ŽADATEL
18.11.2021 14:17
Stáhnout

DOCX
118,3 kB
Prokázání vlastnické struktury_PARTNER
18.11.2021 14:18
Stáhnout