Vzory příloh pro všechny výzvy

 

 • Přístrojový deník - k prokazování doplňkového charakteru hospodářské činnosti ve smyslu Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)., zveřejněno dne 31. 5. 2017
 • Deník plochy - k prokazování doplňkového charakteru hospodářské činnosti ve smyslu Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)., zveřejněno dne 31. 5. 2017
 • Přehled hospodářského využití - k prokazování doplňkového charakteru hospodářské činnosti ve smyslu Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)., zveřejněno dne 31. 5. 2017
 • Pozorovací arch CKP - zveřejněno dne 13. 3. 2017
 • Příloha ZoR - Realizační tým - aktualizace zveřejněna dne 14. 10. 2019
 • Výkaz práce OP VVV souhrnný - aktualizace zveřejněna dne 29. 6. 2018
 • Výkaz práce OP VVV HC NHC - aktualizace zveřejněna dne 29. 6. 2018 – Tento výkaz práce je určen příjemcům k prokazování doplňkového charakteru hospodářské činnosti ve smyslu Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).
 • Výkaz práce OP VVV měsíční - aktualizace zveřejněna dne 29. 6. 2018
 • Metodický výklad výkazy práce - zveřejněno dne 29. 6. 2018
 • Vyplněný vzor výkazu práce OP VVV měsíční (Excelentní vědecký pracovník - garant KA 2) - zveřejněno dne 10. 8. 2018
 • Vyplněný vzor výkazu práce OP VVV měsíční (Manažer projektu) - zveřejněno dne 10. 8. 2018
 • Vyplněný vzor výkazu práce OP VVV souhrnný (Finanční manažer projektu) - zveřejněno dne 10. 8. 2018
 • SOHZ - Finanční vypořádání vyrovnávací platby - relevantní pouze pro projekty podpořené v režimu Služeb obecného hospodářského zájmu pro potřeby kontroly nadměrného vyrovnání dle čl. 6 Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU - zveřejněno dne 25. 11. 2019
 • Přehled hospodářského využití podpořených kapacit - k prokazování doplňkového charakteru hospodářské činnosti ve smyslu Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), příp. bodu 207 Sdělení Komise o pojmu státní podpora (2016/C 262/01) - aktualizace zveřejněna dne 30. 6. 2020
 • Vyplněný vzor Přehledu hospodářského využití podpořených kapacit – příklady vyplnění pro jednotlivé metody (nákladová, výnosová a časová), vč. simulace výpočtu kapacity dle času využití zdrojů pro hospodářské činnosti (časová metoda)“ – zveřejněno dne 7. 7. 2020

 

 

 

Dokumenty

Vzory příloh pro všechny výzvy

XLSX
292 kB
Přístrojový deník
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
291,5 kB
Deník plochy
12.12.2017 05:52
Stáhnout

DOCX
131,8 kB
Přehled hospodářského využití podpořených kapacit
30.06.2020 13:35
Stáhnout

PDF
678,9 kB
Vyplněný vzor Přehledu hospodářského využití podpořených kapacit
07.07.2020 09:19
Stáhnout

DOCX
99,5 kB
Pozorovací arch CKP
12.12.2017 05:52
Stáhnout

XLSX
76,9 kB
Příloha ZoR - Realizační tým
14.10.2019 13:15
Stáhnout

XLSX
76 kB
Příloha ZoR - Realizační tým - neaktuální verze
18.10.2018 09:42
Stáhnout

XLSX
76 kB
Příloha ZoR - Realizační tým - neaktuální verze
10.07.2018 08:42
Stáhnout

XLSX
92 kB
Výkaz práce OP VVV souhrnný
29.06.2018 14:15
Stáhnout

XLSX
94,8 kB
Výkaz práce OP VVV HC NHC
29.06.2018 14:15
Stáhnout

XLSX
141,8 kB
Výkaz práce OP VVV měsíční
29.06.2018 14:15
Stáhnout

PDF
245,7 kB
Metodický výklad výkazy práce
29.06.2018 14:16
Stáhnout

XLSX
145,6 kB
Vyplněný vzor výkazu práce OP VVV měsíční Excelentní vědecký pracovník garant KA2
10.08.2018 10:05
Stáhnout

XLSX
145,6 kB
Vyplněný vzor výkazu práce OP VVV měsíční Manažer projektu
10.08.2018 10:05
Stáhnout

XLSX
98,6 kB
Vyplněný vzor výkazu práce OP VVV souhrnný Finanční manažer projektu
10.08.2018 10:05
Stáhnout

XLSX
159,4 kB
SOHZ - Finanční vypořádání vyrovnávací platby
25.11.2019 10:31
Stáhnout