ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

3. listopadu 2016 - 20. dubna 2017

Celkový objem

660 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

570 mil. Kč

Předložené žádosti

908 mil. Kč

Vyřazené žádosti

338 mil. Kč

Zbývající objem

90 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_028 - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Oddíly výzvy

Kdo může o dotaci požádat?

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce…),
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 660 mil. Kč

 • Minimální rozsah projektu: 5 mil. Kč
 • Maximální rozsah projektu: 70 mil. Kč

Míra spolufinancování dle typu příjemce.

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvímIS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 2. 11. 2016 do 20. 4. 2017.

Co je cílem této výzvy?

 • Rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje.
 • Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků s cílem získání ocenění „HR Award“.

Jaké jsou podporované aktivity?

Povinné aktivity:

 • nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“,
 • řízení projektu.

Volitelné aktivity:

 • strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace,
 • strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace,
 • strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce,
 • strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů - Odbor řízení OP
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
http://opvvv.msmt.cz - Sekce Výzvy;

opvvv@msmt.cz
Kontaktní osoba: Ing. Irena Havlová
E-mail: irena.havlova@msmt.cz

Další informace

ŘO OP VVV informuje výzkumné organizace, že Národní kontaktní centrum – gender a věda, Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. zve všechny zástupkyně a zástupce příjemců dotace z výzvy č. 28 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj a zájemců o výzvu č. 54 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II na workshop a výroční zasedání evropské sítě mentoringových programů ve vědě eument-net, které proběhnou 22. 8. 2018 od 14:00 do 18:00 v Dublinu po ukončení 10. mezinárodní konference o genderové rovnosti ve vysokém školství. Avizované akce mohou být zajímavé pro řešitele projektů zaměřených na získání HR Award.

Síť eument-net sdružuje mentoringové programy evropských univerzit a výzkumných ústavů. Od roku 2017 se členy mohou stát i jednotlivci či instituce, které teprve zvažují založení vlastního mentoringového programu zejména v rámci projektů zaměřených na kulturní a institucionální změnu a získání HR Award. Výroční zasedání může být příležitostí k setkání s lidmi, jejichž pracoviště HR Award získala, případně mají s projekty rozvoje personálních politik dlouhodobé zkušenosti. Zapojením do sítě získáte přístup k relevantním informacím a kontaktům, budete zváni na užitečné konference a workshopy, rozšíříte své možnosti mezinárodní projektové spolupráce. Máte-li zájem o účast na zasedání, případně o další informace o síti, kontaktujte, prosím, její předsedkyni Kateřinu Cidlinskou na emailu katerina.cidlinska@soc.cas.cz nebo prostřednictvím telefonu 728 026 891.

Workshop je zaměřen na podporu tzv. peer, tedy vrstevnického mentoringu v rámci mentoringových programů zaměřených zejména na začínající vědkyně a vědce. Workshop je zacílen na koordinátor(k)y mentoringových programů, kteří chtějí ve svých programech posílit vzájemnou podporu a spolupráci mezi mentees. Workshop může být přínosný i pro ty, kteří teprve zvažují založení mentoringového programu. Mohou zde načerpat potřebu inspiraci a know-how. Registrovat se můžete zde.


Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


ŘO OP VVV informuje výzkumné organizace, že Evropská komise pořádá informační den „Raising perspectives for talented researchers by institutions implementing the Human Resources Strategy (HRS4R) & Complying with art. 32 of the H2020 multi-beneficiary grant agreement“. Informační den proběhne 24. 10. 2017 v Bruselu (Saint-Josse-ten-Noode).

Cílem akce je informovat výzkumné organizace, které právě usilují o ocenění „HR Award“ o zásadách Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Zástupci generálního ředitelství pro výzkum a inovace (DG RTD) budou vysvětlovat dílčí kroky implementace zásad Charty a Kodexu prostřednictvím Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R). Úspěšná implementace zásad Charty a Kodexu může vést k naplnění článku 32 grantové dohody rámcového programu pro výzkum a inovace EU - H2020. Na akci jsou pozváni HR manažeři z různých evropských zemí, kteří se podělí o své zkušenosti s implementací HRS4R a začínajícím organizacím dají rady, jak při implementaci postupovat. Informační den bude obsahovat i prezentaci zkušeného hodnotitele, který provádí hodnocení žádostí o udělení „HR Award“. Bližší informace, včetně odkazu na registraci, naleznete ZDE.


Zástupcům z výzkumných institucí, které plánují realizovat projekt v rámci výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj ŘO OP VVV doporučuje účast na mezinárodním semináři „How to Best Attract Talented Researchers“, který se uskuteční dne 24. ledna 2017 v Brně. Seminář se bude věnovat problematice „Human Resources Strategy for Researchers“ a především praktickým informacím týkajících se implementace „HR Award“. Bližší informace naleznete ZDE.