ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část, verze 4, výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj. Metodický dopis upravuje proces získání ocenění „HR Award“ v kapitole 5.2.4.1. Povinné aktivity projektu a kapitolu 7.2.2. Podstatné změny projektu. Kapitola 5.2.4.1 je upravena z důvodu změny závazných termínů při procesu získání HR Award na straně Evropské komise.

Původně nastavené termíny ve fázi R+1 nyní EK rozvolnila, což Řídicí orgán OP VVV reflektuje právě tímto metodickým dopisem. Současně v souvislosti s provedenou úpravou došlo i k zpřesnění formulace, jak bude Řídicí orgán OP VVV postupovat v případě, že ve fázi R+1 některá z podpořených součástí HR Award nezíská. Provedenou úpravou bude nový text v souladu s aktuálním zněním zákona č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). V souvislosti s touto aktualizací byla provedena úprava kapitoly 7.2.2. Podstatné změny projektu.

Znění metodického dopisu naleznete u Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část na odkazu zde.