ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SŠ a VOŠ mohou opět žádat o peníze ze šablon, nově je podpora i pro domovy mládeže a internáty

Praha, 12. prosince 2018 – Celkem 1 miliardu korun na podporu vzdělávání na středních a vyšších odborných školách má připravenu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Dnes byla vyhlášena druhá vlna oblíbených šablon pro SŠ a VOŠ. Výzva nabízí finanční podporu z fondů EU prostřednictvím zjednodušených projektů, které mohou podávat nejen střední a vyšší odborné školy, ale nově také domovy mládeže a internáty. Projekty mohou žadatelé předkládat až do 29. listopadu 2019.

Výzva Šablony pro SŠ a VOŠ II navazuje na aktivity první vlny stejnojmenné výzvy a umožní personální podporu škol prostřednictvím asistentů, psychologů nebo speciálních pedagogů, kariérových poradců či koordinátorů spolupráce škol a zaměstnavatelů. Důležitou oblastí podpory je kromě společného vzdělávání žáků také osobnostně profesní rozvoj pedagogů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, využití cizích jazyků a informačních technologií ve výuce a v neposlední řadě také spolupráce škol s odborníky z praxe.

„První výzva na šablony pro střední a vyšší odborné školy byla velmi úspěšná, zapojilo se do ní 76 % mimopražských středních a vyšších odborných škol a více než 68 % pražských škol. Zpětná vazba od zapojených škol je pro nás klíčová a snažili jsme se ji při přípravě druhé vlny výzvy maximálně využít,“ řekl náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

Na základě podnětů od samotných žadatelů se ve výzvě nově objeví aktivita, která školám umožní věnovat se přípravě či úpravám školních strategických dokumentů – školních vzdělávacích plánů či školních akčních plánů. Ze strany škol zazněly i další požadavky. Například si pedagogové chtěli se žáky vyzkoušet realizaci „fiktivní firmy“ přímo ve výuce, což jim bude nově umožněno. Dále si žadatelé budou moci zvolit aktivitu zájmových klubů, do kterých mohou zapojit i žáky základních škol. Žáci SŠ jim pak mohou pomáhat jako jejich průvodci při přestupu na střední školu. Oproti předchozí výzvě pro SŠ a VOŠ se také snížila částka minimální výše dotace z 200 000 Kč na 100 000 Kč. Toto snížení by mělo umožnit čerpání co největšímu počtu oprávněných žadatelů, tedy i těm nejmenším školám.

Aktivity pro domovy mládeže a internáty z velké části kopírují šablony aktivit pro střední a vyšší odborné školy a mají těmto institucím rovněž zajistit personální podporu, umožnit pedagogickým pracovníkům další vzdělávání a podpořit jejich osobnostně sociální rozvoj. Ubytovaní žáci pak mohou ve volném čase využít například aktivitu zájmového klubu nebo se zúčastnit projektových dnů.

Zájemci o podporu ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II mohou předkládat své žádosti v termínu od 12. prosince 2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 29. listopadu 2019 do 14:00. Žadatelé a příjemci se s dotazy mohou obracet na konzultační linku pro šablony na čísle +420 234 814 777, a to každý pracovní den od 9:00 do 15:00, anebo využít e-mailovou adresu dotazyZP@msmt.cz.

 

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

Doručovací adresa:

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

 

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/