ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Strategické projekty k digitálnímu vzdělávání žádají v OP VVV o téměř čtvrt miliardy korun

Praha, 10. března 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončilo k 8. březnu 2017 výzvu Implementace strategie digitálního vzdělávání I. Zaregistrovány byly 2 žádosti o podporu za téměř 250 milionů korun.

Cílem výzvy je podpořit koncepční projekty na téma Rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků a na téma Rozvoj informatického myšlení dětí a žáků. Díky těmto projektům budou připraveny koncepční materiály, které umožní modernizaci kurikulárních dokumentů z hlediska zapojení digitálních technologií a které zároveň budou zohledňovat společné vzdělávání.

„Výzva tak ve výsledku přispěje k tvorbě vzdělávacího systému, který dětem a žákům umožní uplatnit se v informační společnosti a využít nabídky otevřeného vzdělávání,“ dodává Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Žádosti o podporu v číslech

V termínu od 1. listopadu 2016 do 8. března 2017 podala žádost o podporu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Univerzita Karlova.  Tyto 2 žádosti o podporu zaměřené na rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení v celkovém objemu bezmála 250 milionů korun téměř naplnily alokaci výzvy. Nyní žádosti o podporu postoupí do hodnotícího procesu.

Podporované aktivity projektů

Aktivity projektů budou v souladu se Strategií vzdělávací politiky do roku 2020[1] a se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020[2].

Více informací o výzvě Implementace strategie digitálního vzdělávání I naleznete na internetových stránkách OP VVV.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

[1] http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020

[2] http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací o výzvě Implementace strategie digitálního vzdělávání I naleznete na internetových stránkách OP VVV.[1] http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020

[2] http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací o výzvě Implementace strategie digitálního vzdělávání I naleznete na internetových stránkách OP VVV.[1] http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020

[2] http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020