Na konferenci OP VVV zazněly hlavní cíle pro oblast regionálního školství

Praha – 25. listopadu 2016. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) představilo vize a cíle OP VVV v oblasti regionálního školství na stejnojmenné výroční konferenci, která se za účasti odborné veřejnosti konala 22. listopadu 2016 v hotelu Don Giovanni v Praze. 

Hlavním tématem konference byla Prioritní osa 3 OP VVV – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, která je zaměřená na podporu regionálního školství. „OP VVV je široký multifondový program, který zastřešuje intervence od mateřských škol až po Akademii věd České republiky, od počátku edukace až po špičkové excelentní vědce světové úrovně. Od vyhlášení první výzvy v programovém období 2014–2020 před rokem a půl vypsalo MŠMT již 22 výzev za 48 mld. Kč. V oblasti regionálního školství, které je tématem této konference, bylo vyhlášeno 10 výzev za 10 mld. Kč. Objem financí v podaných žádostech o podporu vyhlášenou alokaci více než dvojnásobně převyšuje. ŘO OP VVV si aktivního zájmu o dotace a kvalitních projektů žadatelů váží,“ řekl v úvodu konference PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce operačních programů.

V dopolední části programu získali účastníci důležité informace o plánovaných intervencích, cílech a koncepci podpory škol, postavené na základní tezi, že klíčovým pilířem kvality škol jsou motivovaní a kompetentní učitelé a ředitelé. Cílem je rozvíjet ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Prostor byl věnován také aktuálním i plánovaným výzvám pro předkládání žádostí o podporu a informacím o aktuálním stavu v procesu implementace Individuálních projektů systémových (IPs), jejichž smyslem je realizace změn v regionálním školství, které umožní zvyšovat kvalitu vzdělávání s cílem podpory každého žáka.

V odpolední části pokračovala konference dvěma praktickými workshopy, do kterých se účastníci aktivně zapojili. Tématem prvního z nich byla výzva na šablony pro mateřské a základní školy probíhající od června 2016 do června 2017. Tento workshop poskytl praktická doporučení pro předkládání žádostí o podporu a seznámil s nejčastějšími chybami v dosud podaných žádostech. Druhý workshop přinesl informace k aktuálně připravované výzvě na šablony pro střední a vyšší odborné školy, jejíž vyhlášení je plánováno v následujících týdnech. Zde se účastníci seznámili s celkovou koncepcí výzvy a zároveň nechyběly ani praktické rady a doporučení pro budoucí žadatele.

Příjemným zpestřením programu bylo závěrečné hudebně dramatické vystoupení ZUŠ F. A. Šporka Lysá nad Labem, které dokreslilo pozitivní atmosféru celého dne.

Prezentace z konference: 

pdf_small Workshop 1 - zveřejněno dne 25. 11. 2016

pdf_small Workshop 2 - zveřejněno dne 25. 11. 2016

pdf_small Prezentace dopolední část - zveřejněno dne 25. 11. 2016

Fotografie z konference:

4919 4920

4922 4921

4923 4924

Další fotografie jsou k nahlédnutí ZDE.

    

Dokumenty

Prezentace z konference OP VVV v Praze 25. listopadu 2016

PDF
Prezentace_dopoledni_cast
12.12.2017 05:52
Stáhnout
PDF
1,1 MB

PDF
Workshop_1
12.12.2017 05:52
Stáhnout
PDF
721,8 kB

PDF
Workshop_2
12.12.2017 05:52
Stáhnout
PDF
649,1 kB

Prezentace z konference OP VVV 25.11.2016

PDF
Workshop_1
21.08.2017 22:34
Stáhnout
PDF
721,8 kB

PDF
Workshop_2
21.08.2017 22:34
Stáhnout
PDF
649,1 kB

PDF
Prezentace_dopoledni_cast
21.08.2017 22:34
Stáhnout
PDF
1,1 MB