ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úprava Přílohy č. 13 Evidence využívání majetku pořízeného z dotace ve výzvě č. 02_19_078 IKAP II

ŘO OP VVV zveřejňuje aktualizovanou verzi Přílohy č. 13 Evidence využívání majetku pořízeného z dotace z důvodu úpravy buněk sloupce Inventární číslo majetku do formátu textu, aby bylo možné zadat čísla včetně případných nečíselných znaků; a nezalamování textu s názvem subjektu evidujícího majetek, aby byla zachována přehlednost tabulky pro čtení dat.

Příloha je zveřejněna zde.

Jelikož se jedná o formální úpravu, je možné i nadále využívat původní verzi dokumentu.