ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úspěšná výstava fotografií projektů OP VVV se představila v pěti městech

Praha, 24. října 2018 – Po šesti měsících skončilo putování fotografií projektů podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Výstava se od 18. května postupně představila v pěti městech po celé České republice.

Od 18. května do 22. října 2018 byly fotografie deseti projektů podpořených z OP VVV prezentovány v rámci venkovních expozic v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Brně a Ostravě.

OP VVV podporuje regionální školství, vysoké školy i výzkum a vývoj. Díky této výstavě se tak veřejnosti přiblížilo, jak například vypadá podpora předškolního vzdělávání, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo matematický a čtenářský klub. Další snímky zachycovaly vědecké projekty, které se zabývají obnovitelnými zdroji, patogeny, nanotechnologiemi nebo robotikou. Každou sadu fotografií zároveň doprovázel text, který poskytoval základní informace o daném projektu.

Výstava veřejnost jistě zaujala a pomohla tak rozšířit povědomí o konkrétních projektech, které se díky OP VVV podařilo realizovat,“ řekl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF.

Vzhledem k pozitivnímu ohlasu je plánována putovní výstava i v následujícím roce, kdy by veřejnosti přiblížila další projekty, které byly z OP VVV podpořeny.

 

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz  

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/