ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úspěšná výstava fotografií projektů OP VVV ukončí své putování v Ostravě

Praha, 24. září 2018 – Posledním místem, kde budou vystaveny fotografie projektů podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), bude Husův sad v Ostravě. Výstava zde bude k vidění až do 22. října 2018.

Od 18. května 2018 jsou fotografie deseti projektů podpořených z OP VVV postupně prezentovány v rámci venkovních expozic v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Brně a Ostravě.

Škála projektů, které získaly evropské dotace, je opravdu široká, protože OP VVV podporuje regionální školství, vysoké školy i výzkum a vývoj. Pro výstavu jsme vybrali projekty mateřských, základních a vysokých škol, které reprezentují všechny tyto oblasti. Pokud budete parkem procházet, doufáme, že vás naše výstava zaujme,“ řekl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF.

Fotografie projektů přibližují například, jak vypadá podpora předškolního vzdělávání, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo matematický a čtenářský klub. Další snímky zachycují vědecké projekty, které se zabývají obnovitelnými zdroji, patogeny, nanotechnologiemi nebo robotikou. Každou sadu fotografií zároveň doprovází text, který poskytuje základní informace o daném projektu.

 

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz  

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/