ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ve výzvě Inovace v pedagogice čeká na žadatele čtvrt miliardy

Praha, 27. března 2019 – Čtvrt miliardy korun na podporu inovací ve výuce rozdělí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) mezi žadatele, kteří se zapojí do právě vyhlášené výzvy Inovace v pedagogice. Výzva cílí jednak na projekty zavádějící inovativní aktivity do výuky, jednak na projekty orientované na pedagogický výzkum. Zájemci mohou své žádosti předkládat do 30. srpna 2019.

O dotaci z Evropského sociálního fondu mohou v této výzvě žádat jak veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné organizace, tak i orgány státní správy a samosprávy a jimi zřízené organizace či další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

„Inovace v pedagogice jsou nedílnou podmínkou pro to, aby se systémově mohla změnit edukační realita v České republice. Budou mít přímý dopad jak na učitele, tak na žáky a celý vzdělávací proces. Slibujeme si od nich identifikaci zajímavých a především přínosných proměn vzdělávání. V neposlední řadě výsledky výzvy využije ministerstvo školství při plánování úprav vzdělávacího systému,“ uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení Sekce EU a ESIF.

Projekty mohou být zaměřené například na pilotní zavádění inovativních výukových metod, na zavádění zahraničních best practice a na celkové zlepšování pedagogických a didaktických přístupů ve výuce. Podporovány budou i stáže zahraničních odborníků v České republice, jejichž cílem je přenesení inovativního přístupu ze zahraničí a implementace v našich podmínkách.

Vedle implementace inovativních metod a forem výuky je výzva zaměřena na pedagogický výzkum ve vybraných tématech předškolního, základního a středního vzdělávání a přípravu podkladů pro řešení problematických jevů, se kterými dosud vzdělávací politika systematicky nepracovala. Konkrétně bude podpořen výzkum zaměřený například na příčiny školní neúspěšnosti u žáků 1. stupně ZŠ, rozdíly ve výsledcích a postojích žáků v jednotlivých školách a jejich souvislost s podmínkami učení nebo na to, jaká je životní dráha neúspěšných maturantů. Ministerstvo tyto výstupy použije pro plánování změn v českém vzdělávacím systému.

Žádosti o podporu z výzvy Inovace v pedagogice budou přijímány od 27. března 2019 do 30. srpna 2019 do 14:00 hod.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
https://opvvv.msmt.cz
www.msmt.cz  

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/