ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Více než 3,5 miliardy z fondů EU pomůže zvýšit kvalitu vzdělávání v krajích

Praha, 31. října 2019 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připraveno 3,65 miliardy korun na implementaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání. Tyto projekty přispějí k realizaci naplánovaných opatření – dojde ke zvýšení kvality vzdělávání na území krajů, podpoří se aktivity na rozvoj polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství či zahraniční stáže učitelů.

Výzva Implementace krajských akčních plánů II navazuje na úspěšnou výzvu z roku 2017, v rámci které byly podpořeny projekty za více než 1,6 miliardy korun. „Jsem rád, že se KAPy staly nedílnou součástí vzdělávací politiky České republiky. Díky našim intervencím se téma  vzdělávání dostalo do širokého povědomí. Jednotliví aktéři v území o něm začali mluvit, začali plánovat jeho zlepšování a zkvalitňování a shodli se na dílčích opatřeních. Právě ta nyní umožňujeme naplnit a realizovat,“ uvedl náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

Výzva umožňuje jednotlivým krajům realizovat širokou škálu aktivit, které odpovídají specifickým potřebám jejich regionu a pomáhají naplňovat klíčová témata krajských akčních plánů. Mezi tato témata, na něž se projekty zaměří, patří například podpora polytechnického a odborného vzdělávání, spolupráce škol se zaměstnavateli, podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti nebo kariérového poradenství. Tyto aktivity jsou také doplňovány nutnými investicemi.

Novinkou je možnost realizovat v rámci projektu aktivity, které navazují na projekty z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II. Další výzva šablon pro SŠ a VOŠ bude vyhlášena až z připravovaného Operačního programu Jan Amos Komenský. Mezitím mohou školy realizovat aktivity v rámci výzvy Implementace krajských akčních plánů II, které umožní překlenout možný výpadek intervencí v řádu jednotek měsíců. Tato výzva školám nabízí nejdůležitější a nejžádanější šablony, jako je tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe do výuky, doučování či personální podpora.

Řídicímu orgánu se podařilo také vyjednat novou šablonu, o níž si kraje mohou koordinovaně za své školy zažádat, a to zahraniční stáže. Pobyty učitelů v zahraničí budou zaměřeny na zvýšení jejich pedagogických kompetencí a na přenos každodenních příkladů dobré praxe do českých škol.

Žádosti o podporu do výzvy Implementace krajských akčních plánů II mohou jednotlivé kraje předkládat od 31. října 2019 do 31. května 2021 do 14:00 hod.

Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

 

Finanční alokace pro jednotlivé kraje:

KrajMaximální alokace (dle žáků a studentů na kraj)
Hlavní město Praha556 206 000 Kč
Středočeský kraj323 705 500 K
Jihočeský kraj226 797 000 Kč
Plzeňský kraj188 326 000 Kč
Karlovarský kraj99 740 500 Kč
Ústecký kraj300 247 500 Kč
Liberecký kraj131 044 500 Kč
Královéhradecký kraj191 743 000 Kč
Pardubický kraj183 591 500 Kč
Kraj Vysočina171 445 000 Kč
Jihomoravský kraj395 275 500 Kč
Olomoucký kraj228 063 500 Kč
Zlínský kraj203 745 000 Kč
Moravskoslezský kraj451 164 500 Kč

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce EU a ESIF
Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: opvvv@msmt.cz, ikap@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/