ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vysoké školy mohou z OP VVV zažádat o 1 miliardu korun na interní granty doktorandů

Praha, 28. srpna 2019 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu s názvem Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ. Cílem výzvy je zvýšit kvalitu výuky spojené s výzkumem (doktorské studium) prostřednictvím studentských výzkumných grantů a jejich systémového zajištění.

V dnešní době patří k výbavě doktorandů nejen detailní vhled do jejich oboru, ale také schopnost napsat projektové žádosti a uspět s nimi ve veřejné soutěži. Tato výzva nabízí vysokým školám možnost zkvalitnit interní grantové soutěže, rozvíjet specifické soft skills doktorandů související s grantovým a projektovým řízením a především financovat až dvouleté projekty doktorandů,“ shrnuje náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

Výzva umožňuje připravit a pilotně ověřit opatření na zvýšení kvality studentské grantové soutěže (např. procesu hodnocení, výběru a kontroly studentských projektů). Opatření budou ověřena a vyhodnocena prostřednictvím soutěže o studentské granty pro doktorandy, kteří díky nim budou moci realizovat vlastní výzkumnou činnost a rozvíjet své dovednosti. Samotné granty jsou řešeny formou jednotkových nákladů (šablon), které by měly příjemcům podstatně usnadnit administraci.

Mimo systémová opatření umožňuje výzva také tvorbu a pilotní ověření vzdělávacích nástrojů pro doktorandy a akademické a technické pracovníky vysokých škol. V případě doktorandů výzva podporuje především vzdělávací nástroje zaměřené na rozvoj průřezových dovedností potřebných k úspěšnému profesnímu uplatnění ve vědě a výzkumu.

Výzva je určena veřejným, soukromým i státním vysokým školám s doktorským studijním programem. Žádosti o podporu z výzvy Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ, na kterou je alokována 1 miliarda korun, budou přijímány od 28. srpna 2019 od 10:00 hod. do 14. ledna 2020 do 14:00 hod. Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

Doručovací adresa:

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

 

Internetové stránky:

opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail:  

opvvv@msmt.cz

IGA_VS@msmt.cz

Facebookový profil:

facebook.com/opvvv/