ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vysoké školy zvyšují kvalitu vzdělávání a investují do modernizace z evropských fondů více než 2 miliardy korun

Praha, 9. prosince 2019 – Vysoké školy žádaly v tzv. dvojvýzvě (hrazené z ESF a ERDF) z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v součtu přes dvě miliardy korun. Celkově bylo podpořeno 41 projektů.

V listopadu 2019 byla vydána většina právních aktů v rámci výzev ESF výzva pro vysoké školy II a ERDF výzva pro vysoké školy II. Celkově bylo z těchto výzev podpořeno 41 projektů, přičemž finanční podpora pro tyto projekty souhrnně dosahuje výše 2,076 mld. Kč. Mezi podpořenými aktivitami je například nákup digitálních mikroskopů pro Západočeskou univerzitu, rekonstrukce Šalounova ateliéru u Akademie výtvarných umění v Praze, vytvoření „Cvičné nemocnice“ pro Ostravskou univerzitu či nákup fotografických technologií pro Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. „Věřím, že vysoké školy bezezbytku využijí možností, které jim tyto prostředky nabízejí, a že prostřednictvím svých projektů přispějí ke zkvalitňování své vzdělávací činnosti,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF.

Dané výzvy byly otevřeny pro předkládání projektových žádostí dne 28. 11. 2018 a ukončení příjmu projektových žádostí bylo stanoveno na 15. 4. 2019. Následoval půlroční proces hodnocení a konečně vydávání právních aktů.

Cílem obou výzev bylo navázat na předchozí výzvy z roku 2016 a napomoci vysokým školám ještě více zvýšit kvalitu a profilaci svých vzdělávacích aktivit, zavádět praxi do studijních programů, snížit neúspěšnost studentů a zlepšit prostředí a podmínky pro studenty se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin či dalších minorit. Zároveň měly vysoké školy v rámci výše uvedených výzev i možnost podpořit dané cíle investičními záměry, a to tak, aby studijní prostředí reagovalo na nové potřeby studentů a akademických pracovníků, popř. aby došlo k úpravě stávající nedostačující infrastruktury.

Více informací o výzvách naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz na záložce Výzvy.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce EU a ESIF
Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/