ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výzkumné organizace žádají z OP VVV o více než 1,2 miliardy

Praha, 24. dubna 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončilo dne 20. dubna 2017 výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj. Zaregistrováno bylo 29 projektů za více než 1,2 miliardy korun, tedy téměř dvojnásobek finančních prostředků ve výzvě.

Tato výzva podporuje rozvoj kapacit, znalostí a dovedností pracovníků výzkumných organizací. Manažeři, výzkumníci, ale i další pracovníci si tak zvýší své odborné znalosti pro manažerské řízení výzkumných organizací i strategické řízení výzkumu a vývoje. Realizované projekty napomohou také vytvořit mezinárodně konkurenceschopné podmínky a prostředí pro excelentní výzkum a vývoj. „Získat podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro rozvoj v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje se rozhodly výzkumné organizace napříč celou Českou republikou, doplnil Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů. 

Příklady povinných a volitelných aktivit projektů

 

5841

Žádosti o podporu v číslech

Výzva s alokací 660 milionů korun byla vyhlášena dne 2. listopadu 2016. Žádosti o podporu bylo možné podávat do 20. dubna 2017. O dotaci z této výzvy projevilo zájem 29 žadatelů. Požadované finanční prostředky přesahují 1,2 miliardy korun a jsou tak téměř dvojnásobkem stanovené alokace výzvy. Nyní jsou žádosti o podporu ve fázi hodnocení, které bude probíhat do listopadu tohoto roku.

Více informací o této výzvě naleznete na internetových stránkách OP VVV.