ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výzva č. 02_18_058 - ESF výzva pro vysoké školy - Strukturálně postižené regiony - aktualizace Přílohy č. 2 Hodnoticí kritéria

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 15. 8. 2018 aktualizaci přílohy č. 2 Hodnoticí kritéria výzvy č. 02_18_058 ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony v prioritní ose 2. Aktualizací došlo k formální úpravě, a to konkrétně ve sloupci návod pro hodnotitele / dílčí škály u kritéria V3.2, kdy původní bodové rozpětí 1 – 0 bodů bylo upraveno na 2 – 0 bodů, přičemž ostatní bodová rozpětí zůstávají zachována.

Více informací naleznete ZDE.