ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Přílohy k výzvě č. 02_18_058 ESF výzva pro vysoké školy - Strukturálně postižené regiony

Přílohy k výzvě č. 02_18_058 ESF výzva pro vysoké školy - Strukturálně postižené regiony.

 

Ve verzi č. 3 Přílohy č. 2 Hodnoticí kritéria výzvy č. 02_18_058 ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony v prioritní ose 2 došlo k formální úpravě, a to konkrétně ve sloupci návod pro hodnotitele / dílčí škály u kritéria V3.2, kdy původní bodové rozpětí 1 – 0 bodů bylo upraveno na 2 – 0 bodů, přičemž ostatní bodová rozpětí zůstávají zachována.

 

 

Dokumenty

Přílohy k výzvě č. 02_18_058 ESF výzva pro vysoké školy - Strukturálně postižené regiony

PDF
944,1 kB
Příloha č. 1 Indikátory
14.02.2018 10:40
Stáhnout

PDF
989,7 kB
Příloha č. 2 Hodnotíci kritéria - aktuální verze
15.08.2018 08:19
Stáhnout

PDF
1,4 MB
Příloha č. 2 Hodnotíci kritéria - neaktuální verze
14.05.2018 14:00
Stáhnout

PDF
1,3 MB
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - neaktuální verze
14.02.2018 10:40
Stáhnout